Disciplinaire straffen in het ambtenarenrecht

Disciplinaire straffen in het ambtenarenrecht

Disciplinaire straffen zijn in het leven geroepen om een goede uitoefening van de openbare dienst te waarborgen. Ieder ambtenarenreglement bevat een aantal disciplinaire straffen, uiteenlopend van een berisping tot een strafontslag. Meestal dienen dergelijke straffen als middel om normen te handhaven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • soorten disciplinaire straffen;
 • het begrip plichtsverzuim;
 • het disciplinair onderzoek;
 • de te volgen procedure voorafgaand aan besluitvorming;
 • de tenlastelegging;
 • de combinatie van disciplinaire straffen;
 • doorgaand gedrag;
 • voorwaardelijke straffen;
 • samenloop strafrechtelijk traject met ambtelijk tuchtrecht. 

Deze cursus heeft een praktijkgerichte benadering. U werkt met echte cases als voorbeeld.

Doelgroep: leidinggevenden, management en afdeling P&O
Opzet: één dagdeel voorbereiding en twee dagdelen cursus
Plaats/data: op aanvraag
Maximaal aantal deelnemers: 15
Kosten: op aanvraag

Meer informatie

  Deel deze pagina