Medezeggenschap in de praktijk

Medezeggenschap in de praktijk

De rol van de ondernemingsraad (OR) is niet altijd even duidelijk. In de praktijk van alle dag spelen er vaak vele vragen, zoals: Heeft de OR adviesrecht of instemmingsrecht en zo ja, hoe gaat dat? Wat is politiek primaat? Er bestaat onenigheid over de faciliteitenregeling, wie bepaalt nu eigenlijk wat redelijk is?

Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus uitgebreid antwoord. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld:

  • Doel van de WOR en de hoofdlijnen van deze wet.
  • De plaats van de WOR binnen de onderneming.
  • De rol van de OR bij ingewikkelde besluitvormingsprocessen zoals fusie en reorganisatie.
  • Fasciliteiten en scholing.
  • Belangrijkste bevoegdheden, zoals adviesrecht, instemmingsrecht, (algemeen) overlegrecht, en initiatiefrecht.
  • Convenanten.

De OR is een personeelsvertegenwoordiging. Van een OR mag worden verlangd dat zij niet alleen kijken naar de belangen van de medewerkers maar ook oog hebben voor de positie van de onderneming.

U leert hoe u met deze dualiteit kunt omgaan. De belangrijkste procedurele aspecten, valkuilen, aandachtspunten en tips zijn verwerkt in activerende werkvormen.

In deze cursus krijgt u, naast kennis en vaardigheden, ook de gelegenheid uw ervaringen met de OR aan de orde te stellen. Aan het eind van de cursus zult u beter op de hoogte zijn van de spelregels van de WOR.

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden, management en P&O
Opzet: één dagdeel voorbereiding en twee dagdelen cursus
Plaats/data: op aanvraag
Maximaal aantal deelnemers: 15
Kosten: op aanvraag

 

Meer informatie

    Deel deze pagina