Erfrecht

Het erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap zijn complex. Van betrokkenen wordt verwacht dat zij op een voor hen moeilijk moment beslissingen maken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De erfrechtspecialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen kunnen u hierbij helpen.

Erfrecht in de praktijk  

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen zich allerlei situaties voordoen waarbij u deskundige bijstand van een advocaat kan gebruiken. Zo kunnen er conflicten ontstaan met schuldeisers van de nalatenschap, met de belastingdienst of met (stief)kinderen. Ook kan er zich discussie vormen over de uitleg van bepalingen in een testament. Verder kunt u geconfronteerd worden met een onterving door één van uw ouders en is er met de erfgenamen discussie over de berekening van de hoogte van uw legitimaire aanspraak.  

Nalatenschap en mediation

De erfrecht advocaten van DeHaan kunnen de belangen van één erfgenaam of betrokkene behartigen, maar kunnen ook in opdracht van de gezamenlijke erfgenamen optreden als mediator. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een procedure te voeren bij de rechtbank of bij de kantonrechter. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht.

De advocaten van DeHaan zijn experts op het gebied van het erfrecht. Wij hebben veel ervaring met nalatenschappen, waarbij een (agrarische) onderneming betrokken is. 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • onterving en legitieme portie;
  • de taken van een executeur;
  • wettelijke vereffening na beneficiaire aanvaarding;
  • legaten en quasi-legaten;
  • verzorgingsvruchtgebruiken;
  • afwikkelingsbewind;
  • wilsbekwaamheid;
  • uitleg van testamenten.

Meer informatie | Personen- en familierecht
Gerelateerde actualiteiten