Anne-Henk van der Wal

Na zijn studie rechten in Groningen vervulde Anne-Henk van der Wal diverse overheidsfuncties. Vervolgens is hij 5 jaar verbonden geweest aan een ander advocatenkantoor en heeft in 1999 de overstap gemaakt naar DeHaan Advocaten en Notarissen. 

Anne-Henk is gespecialiseerd in het vastgoedrecht (o.a. koop/verkoop, huur, erfdienstbaarheden). Binnen het vastgoedrecht heeft hij nog bijzondere aandacht voor het agrarisch recht (pacht en ruilverkaveling) en het (ruimtelijk) bestuursrecht. In 2008 rondde Anne-Henk de Grotius specialisatieopleiding Vastgoed af.

Tot zijn klantenkring behoren:

  • gemeenten,
  • makelaarskantoren,
  • vastgoedpartijen,
  • agrarische bedrijven en
  • winkelbedrijven.

Anne-Henk procedeert graag, echter zonder uit het oog te verliezen dat een minnelijke regeling soms de voorkeur verdient.

Bestuurlijke ervaring deed hij op als bestuurslid van IJshockeyclub Formido Flyers te Heerenveen.

Anne-Henk is nog actief in de volgende nevenfuncties:

  • secretaris van “Lyts Klein Thialf” te Heerenveen
  • voorzitter van de tuchtcommissie van IJshockeyclub “Flyers” te Heerenveen

Gerelateerde posts