Herbert Kemme

Herbert Kemme werkt als toegevoegd notaris bij DeHaan. Hij is gespecialiseerd in de notariële vastgoed praktijk.

Met zijn expertise begeleidt en adviseert Herbert cliënten bij zowel particuliere als commerciële vastgoed transacties, splitsingen in appartementsrechten, nieuwbouwprojecten, het stellen van zekerheden (hypotheken en pandrechten), alsmede het vestigen van opstalrechten en erfpachtrechten. De afgelopen jaren heeft hij zich ook beziggehouden met de energietransitie in Nederland en zodoende kennis en ervaring opgedaan met de vestiging van opstalrechten ten behoeve van windparken, zonneparken en windturbines.

Herbert heeft Notarieel recht (2003) en Nederlands recht (2005), afstudeerrichting Privaatrecht, gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij negen jaar als kandidaat-notaris werkzaam geweest in de Amsterdamse vastgoedpraktijk, waarna hij ruim zes jaar heeft gewerkt in de vastgoedpraktijk bij een gecombineerd advocaten- en notarissenkantoor in Heerenveen. Eerst als kandidaat-notaris en later als toegevoegd notaris.

Per 1 januari 2021 is Herbert in dienst getreden bij DeHaan om de sector bouw en vastgoed te versterken. Herbert is nauw betrokken bij zijn cliënten. Hij vindt het belangrijk om hen goed te adviseren en te informeren in een heldere en begrijpelijke taal.

Lidmaatschappen:

  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS)
  • Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA)
  • Lions Club Heerenveen e.o.

Wilt u advies over een juridisch vraagstuk op het gebied van het notariële vastgoed? Neem dan gerust contact met hem op.       

Gerelateerde posts