Ineke Grijpma

Ineke Grijpma is sinds 2006 als advocaat werkzaam bij DeHaan Advocaten en Notarissen. Ineke heeft een brede ondernemingsrechtelijke praktijk en heeft ruime ervaring in het adviseren en het bijstaan van bedrijven in procedures over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van commerciële en ondernemingsrechtelijke contracten alsmede beroeps-, en bestuurdersaansprakelijkheid. Zij is ervaren in het opstellen en beoordelen van commerciële en ondernemingsrechtelijke contracten en algemene voorwaarden en indien nodig het voeren van onderhandelingen hierover.

Daarnaast adviseert Ineke klanten over faillissementsrechtelijke vraagstukken. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden benoemt haar regelmatig tot curator in faillissementen. In 2012 heeft Ineke de specialisatieopleiding Leergang Insolventierecht afgerond.

Ineke heeft een nuchtere kijk op zaken en is creatief in het vinden van de juiste juridische oplossing. Pijnpunten in een dossier weet zij vroegtijdig te herkennen waardoor problemen kunnen worden voorkomen of worden opgelost. En, indien nodig, behartigt Ineke de belangen van klanten in de rechtszaal op het scherpst van de snede.

Ineke is lid van de sectie Insolventierecht. Ook maakt zij deel uit van de sectorgroepen Handel, Transport en Logistiek en Zorg en Onderwijs. Het kantoor is verbonden aan de Vereniging Nederland Distributieland (NDL).

Recente dienstverlening:

  • kort geding over de nakoming van een dienstverleningsovereenkomst voor een nationaal opererende ICT-dienstverlener;
  • het opstellen van diverse commerciële (overeenkomst van opdracht, bruikleenovereenkomst algemene voorwaarden) en ondernemingsrechtelijke (managementovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst) contracten voor twee circulaire bedrijven;
  • procedure over de uitleg van een samenwerkingsovereenkomst voor een grote projectontwikkelaar;
  • procedure over een beroepsfout voor een bedrijf in de handelssector;
  • advisering van een bestuurder van een failliete middelgrote zorginstelling. 

Ineke is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kredietbank Nederland en secretaris van Stichting Ster van de Elf Steden. Ineke is lid van de Commerciële Club Noordwest Friesland. 

Gerelateerde posts