Werkwijze en kosten

In letsel- of overlijdensschade zaken kan het slachtoffer de kosten voor een advocaat verhalen op de verzekeringsmaatschappij, die meestal de schaderegeling ter hand neemt. Dit is alleen het geval als de aansprakelijkheid erkend is. In sommige gevallen is over de aansprakelijkheid weinig discussie, zoals meestal bij een ‘achterop’ aanrijding. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij medische aansprakelijkheid, ligt de aansprakelijkheid vaak gecompliceerder. 

Als de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is, zijn er diverse mogelijkheden om juridische bijstand te verkrijgen, zoals een toevoeging, no cure no pay, rechtsbijstandsverzekering of op basis van uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

De aansprakelijkheid wordt meestal snel erkend, zodat de verzekeringsmaatschappij de redelijke kosten voor rechtsbijstand dient te vergoeden (zie Uurtarief). In sommige gevallen is de vraag of iemand aansprakelijk is iets gecompliceerder. In dat geval zal er vermoedelijk over de aansprakelijkheid moeten worden geprocedeerd. Maar wat als u dit niet kunt betalen? Elk Europees land moet er voor zorgen dat zijn burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. De wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet een toevoeging. U betaalt dan een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Alleen advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven, mogen werken op basis van een toevoeging.

De Haan Advocaten biedt in geval van letselschade de mogelijkheid voor een toevoeging aan. In het intakegesprek wordt u hier zo nodig nader over geïnformeerd. Van belang is wel dat als de rechtszaak is afgelopen, de Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar wat de zaak heeft opgebracht. Dat wordt het financiële resultaat genoemd. Is de opbrengst meer dan 50% van uw heffingvrije vermogen, dan trekt de Raad zijn bijdrage in, en moet u zelf de kosten van de advocaat betalen.

Raad voor de Rechtsbijstand

No cure no pay

Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten bij wijze van uitzondering toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken een resultaatgerelateerde beloningsafspraak (no cure no pay) te maken.

No cure no pay is voor u alleen interessant als de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is (zie "uurtarief"). De orde van advocaten houdt toezicht op dit experiment. De Haan Advocaten informeert u graag over de mogelijkheden van no cure no pay in een vrijblijvend gesprek.

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u beschikken over een rechtsbijstandverzekering, dan is het in de regel mogelijk met uw verzekeraar afspraken te maken over de dienstverlening door ons kantoor.

Uurtarief

Het inschakelen van een advocaat kost in principe geld, tenzij je verzekerd bent voor rechtsbijstand of voor een toevoeging in aanmerking komt. Voor slachtoffers van letselschade geldt een uitzondering: als de aansprakelijkheid is erkend, betaalt de verzekeringsmaatschappij de in redelijkheid te maken kosten.