Aansprakelijkheid openbaar wifi-netwerk

19 september 2016

Door de forse toename van het gebruik en verbruik van mobiele data neemt het aanbod van openbare wifi-netwerken hand over hand toe. Lange tijd was er geen antwoord op de vraag wie aansprakelijk is wanneer via een openbaar wifi-netwerk illegale content wordt gedownload. Dit antwoord is recent, op 15 september 2016, gegeven door het Europese Hof van Justitie.

Aanbieder openbaar wifi-netwerk aansprakelijk?

Het Europees Hof heeft bepaald dat een aanbieder van een openbaar wifi-netwerk niet aansprakelijk is voor illegale handelingen die gebruikers van dit wifi-netwerk verrichten. Het Hof van Justitie stelt de aanbieder van een openbaar wifi-netwerk gelijk met bijvoorbeeld een hostingprovider. De aanbieder van het openbaar wifi-netwerk is niets meer dan een doorgeefluik en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor illegale gedragingen.

Voorwaarden aansprakelijkheid openbaar wifi-netwerk

Het Europees Hof stelt een aantal voorwaarden aan de aanbieder van een openbaar wifi-netwerk om niet aansprakelijk te zijn voor illegale handelingen:

  • Het initiatief tot doorgifte van de illegale data mag niet bij de aanbieder van het openbaar wifi-netwerk liggen.
  • De aanbieder van het openbaar wifi-netwerk mag de doorgegeven informatie niet hebben geselecteerd of gewijzigd.
  • De uiteindelijke ontvanger van de data mag niet door de aanbieder van het openbaar wifi-netwerk worden bepaald.

Als aan deze voorwaarden is voldaan staat vast dat de aanbieder van het openbaar wifi-netwerk enkel en alleen zijn netwerk openstelt en zich verder niet bemoeit met de informatie die via dit wifi-netwerk wordt uitgewisseld. In dat geval kan de aanbieder van het openbaar wifi-netwerk niet aansprakelijk worden gehouden voor gedragingen van de gebruikers van dit netwerk.

Maatregelen om inbreuk openbaar wifi-netwerk te voorkomen

Het Europees Hof plaatst wel de kanttekening dat een aanbieder van een openbaar wifi-netwerk uiteindelijk kan worden gedwongen om maatregelen te nemen om verdere inbreuken te voorkomen. Eén van die maatregelen kan zijn dat de aanbieder van het openbaar wifi-netwerk voor gebruik van dit wifi-netwerk een wachtwoord verplicht stelt waarbij het wachtwoord niet anoniem kan worden verkregen. Als een aanbieder van een openbaar wifi-netwerk aan deze voorwaarde voldoet, kan de aanbieder niet worden gedwongen het openbaar wifi-netwerk volledig te sluiten.

Meer informatie of advies over openbare wifi-netwerken?

Bent u aanbieder van een openbaar wifi-netwerk, dan loopt u in beginsel geen risico. Pas als u wordt benaderd door partijen die stellen dat er met uw netwerk inbreuken worden gepleegd, kan het zijn dat u maatregelen moet treffen. Wilt u weten wanneer u dit moet doen en wat u moet doen, dan kunt u terecht bij de specialisten van De Haan Advocaten & Notarissen.

PS. Wij hebben op alle vestigingen een vrij en toegankelijk wifi-netwerk voor u.