UW ZORG, ONZE AANDACHT

Aandacht geven. Luisteren. Verbinding maken. Als zorg- en dienstverlener staat u in het hart van de maatschappij. Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en andere zorgaanbieders staan daarbij voor een grote uitdaging. Hoe houdt u de zorg toegankelijk en betaalbaar?

Value based healthcare

U streeft naar value based healthcare en monitort de steeds veranderende wet- en regelgeving. U wilt bijblijven, want de Autoriteit Persoonsgegevens treedt bijvoorbeeld steeds harder op. Bestuur en toezicht liggen onder een vergrootglas. Aanbestedingstrajecten zijn een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. En behoud van goed zorgpersoneel is van levensbelang.

Om dit soort complexe situaties het hoofd te bieden, is aandacht – in combinatie met specialistische juridische kennis – vereist. Voor de advocaten en (kandidaat-) notarissen van het sectorteam Zorg is dit dagelijkse kost. DeHaan Advocaten en Notarissen helpt u daarom graag.

Een passende oplossing dankzij sectorspecifieke kennis

Het bijhouden en delen van knowhow is essentieel om u van goed advies te voorzien. Dit geldt voor de juridisch inhoudelijke kennis, maar uiteraard ook voor sectorspecifieke kennis. Die hebben wij in huis. Onze specialisten treden veelvuldig op als spreker tijdens branchebijeenkomsten. Daarnaast overleggen zij regelmatig met klanten, en onderling, over uiteenlopende onderwerpen in de zorgsector.

Zo verdiepen én verbreden we onze kennis van de zorgsector en passen dit toe binnen de verschillende rechtsgebieden. Het resultaat? Een passende oplossing voor uw juridische kwesties, waar nodig bekeken vanuit diverse invalshoeken. 

Relevante juridische vakgebieden binnen de zorg

Binnen de sector Zorg hebben wij specialistische juridische kennis op de volgende gebieden:

  • privacy- en ICT-recht: beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersregisters, verwerkersovereenkomsten, privacyverklaringen, datalekken;
  • bestuur en toezicht: zorg specifieke governance, WNT, medezeggenschap;
  • samenwerkingsverbanden, fusies en overnames;
  • ketenzorg: contractuele borging en mededingingsrechtelijke aspecten;
  • aanbestedingsrecht: begeleiding bij inkooptrajecten, opstellen van voorwaarden en begeleiding bij aanbestedingstrajecten;
  • gezondheids- en toezichtrecht;
  • arbeidsrecht;
  • contractenrecht;
  • aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht;
  • financierings- en zekerheidsrecht.

Wilt u meer weten over onze advisering en ervaringen binnen de zorgsector? We lichten onze werkwijze graag persoonlijk toe.


Gerelateerde actualiteiten