Bouwrecht

Wat zijn de uitdagingen voor u als vastgoedondernemer, aannemer of projectontwikkelaar? Enerzijds is er een groot tekort aan woningen, anderzijds is er de problematiek rond stikstof en PFAS. Dit vormen grote obstakels voor de voortgang van de bouw. Onze bouwrecht specialisten zijn op de hoogte van de actualiteiten in de bouwsector en adviseren u over al uw juridische vragen.

De bouwwetgeving is in ontwikkeling

De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden in het bouwrecht verschuift steeds meer van de opdrachtgever naar de aannemer. De aannemer wordt steeds vaker niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, maar ook voor het ontwerp. De meest recente ontwikkeling op dit vlak is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van het werk van de aannemer te waarborgen en verbeteren.

Dit heeft gevolgen voor de positie en verantwoordelijkheden in het bouwproces van zowel de opdrachtgever als de partijen die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het werk, zoals architecten, constructeurs, aannemers en installateurs.

De betrokken partijen bij het bouwproces

Bouwen is een gecompliceerd proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Dit vergt goede afstemming, niet alleen in communicatie, maar ook in contractvorming. Hoe vaak komt het niet voor dat contracten niet goed op elkaar zijn afgestemd? Denk hierbij aan de keuze voor de instantie die geschillen moet beslechten. Het is uitermate onpraktisch als bijvoorbeeld in het contract tussen opdrachtgever en aannemer de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd wordt verklaard, terwijl in het contract tussen de aannemer en onderaannemer de rechter bevoegd wordt verklaard.

Daarnaast kenmerkt het civiele bouwrecht zich door veelvuldige toepassing van algemene voorwaarden zoals de UAV, UAV-TI, ALIB, DNR en dergelijke. Onze specialisten hebben gedegen kennis van de inhoud van deze voorwaarden, zodat wij goed in staat zijn om zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen te adviseren.

Team van bouwrechtspecialisten

Het bouwrecht team van DeHaan Advocaten en Notarissen is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en heeft kennis van de verschillende contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw. Zij zijn thuis in de verschillende rollen die betrokken partijen in het bouwproces vervullen en in de juridische implicaties daarvan. 

Ons team bouwrechtadvocaten adviseert u onder ander over:

  • Het maken van een overeenkomst van aanneming van werk;
  • Geschillen die ontstaan voor, tijdens en na het bouwproces;

Onze cliënten

Wij staan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij, zoals:

  • Architecten;
  • Aannemers;
  • Constructeurs;
  • Installateurs;
  • Ingenieursbureaus;
  • Ontwikkelaars.

Door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij te staan, zij onze specialisten bekend met de juridische positie van beide kanten van het bouwrecht. Daarnaast hebben zij veel ervaring met het procederen bij gerechtelijke instanties en arbitrage-instituten, waaronder de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Staat u als vastgoedondernemer, aannemer of projectontwikkelaar voor een uitdaging in de bouw? Wilt u een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten? Zij staan voor u klaar.

Gerelateerde actualiteiten