Ondernemingsrecht

Vanaf het moment dat startende ondernemers zich inschrijven bij het handelsregister tot het moment van de eerste overname, herstructurering of herfinanciering, tot de dag waarop bedrijfsopvolging in beeld komt: het ondernemingsrecht speelt voor ondernemingen en instellingen, in meer of mindere mate, altijd een rol. Daarbij komt dat ondernemingen en instellingen zich al jaren geconfronteerd zien met steeds toenemende regulering en veranderende wet- en regelgeving: denk daarbij bijvoorbeeld aan (sectorale) governance codes, wet- en regelgeving omtrent diversiteit, privacy en anti-witwassen, alsmede aanpassing van (financiële) verslagleggingsvereisten en fiscale wet- en regelgeving.

Familiebedrijven en start-ups

Bij DeHaan Advocaten en Notarissen helpen we met name cliënten die actief zijn in het midden- en grootbedrijf, waaronder familiebedrijven, maar we bieden ook veel startende ondernemers en start-ups hulp. Daarnaast adviseren wij zorginstellingen, non-profit organisaties, overheidsinstellingen en andere organisaties in de publieke sector. Wij onderhouden niet alleen goede relaties met ondernemers, DGA’s, bestuurders, toezichthouders en bedrijfsjuristen, maar tevens met hun accountants en overige (fiscaal) adviseurs.

Onze (kandidaat)-notarissen zijn u van dienst

Onze (kandidaat-)notarissen werkzaam binnen de sectie ondernemingsrecht beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van het (notarieel) vennootschaps- en ondernemingsrecht: hun werkzaamheden beperken zich niet slechts tot het passeren van akten wanneer notariële tussenkomst op grond van de wet vereist is; met het meedenken met en proactief adviseren van ondernemers willen wij met onze expertise het verschil maken.

Advies en documentatie voor ondernemers

De (kandidaat-)notarissen van DeHaan Advocaten en Notarissen adviseren over deze onderwerpen en staan tot uw beschikking om de daarmee verband houdende notariële akten en onderhandse documentatie op te stellen. Het is raadzaam bijtijds advies in te winnen, zodat u de meest passende (juridische) ondersteuning vindt. Wij denken graag met u en uw adviseurs mee over de mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s.

Wilt u meer weten over onze advisering en ervaringen op het gebied van het (notarieel) ondernemingsrecht? Wij maken graag persoonlijk kennis met u.

Werkzaamheden

Onze (kandidaat-)notarissen adviseren en begeleiden ondernemers onder andere over:

 • de oprichting van rechtspersonen (B.V., N.V., stichtingen, verenigingen en coöperaties) en personenvennootschappen;
 • het aangaan van joint-ventures en andere samenwerkingsverbanden; 
 • fusies en overnames;
 • (grensoverschrijdende) juridische fusies en juridische (af)splitsingen;
 • werknemersparticipatie;
 • investeringen, deelnemingen en participaties;
 • vraagstukken inzake bestuur en toezicht en de inrichting van governance;
 • vraagstukken inzake zeggenschap en winstgerechtigdheid;
 • naleving en implementatie van governance codes;
 • vennootschappelijke (her)structureringen en reorganisaties;
 • (her)financieringen en zekerheden;
 • certificering van aandelen;
 • het opzetten van (familie)fondsen;
 • bedrijfsopvolging;
 • ontbinding en vereffening.

Gerelateerde actualiteiten