Rienk Talstra

Rienk Talstra werkt als kandidaat-notaris bij DeHaan. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in de meest brede zin en het ondernemingsrechtelijk gerelateerde vastgoed.

Rienk adviseert en ondersteunt voornamelijk B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen, coöperaties en die personen die hieraan zijn verbonden. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich onder meer bezig met:

 • oprichtingen van B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties;
 • het opstellen van maatschapscontracten en VOF-contracten;
 • het adviseren over en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
 • het adviseren en begeleiden van samenwerkingsstructuren;
 • overnames en fusies;
 • aandelenoverdrachten;
 • bedrijfsopvolging;
 • financieringen en het vestigen van zekerheden;
 • advisering over de structuur of governance van bedrijven;
 • (interne) herstructureringen;
 • (ondernemingsrechtelijk) commercieel vastgoed; en
 • agrarisch vastgoed (waaronder kavelruil)

Rienk is sinds augustus 2018 werkzaam in het notariële team van DeHaan en werkt op de vestiging in Leeuwarden. Hij heeft zowel de opleiding Nederlands Recht (met de specialisaties Privaatrecht en Ondernemingsrecht) als de opleiding Notarieel Recht gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Medio 2022 heeft Rienk de beroepsopleiding notariaat (cum laude) afgerond.

Binnen DeHaan maakt Rienk onderdeel uit de sectie Ondernemingsrecht en de sectie M&A (Mergers and Acquisitions).

Bent u benieuwd wat Rienk voor u kan betekenen? Hij denkt graag met u mee.

Gerelateerde posts