Aanbestedingsrecht

De overheid is de grootste opdrachtgever van Nederland. Nagenoeg alles wat overheidsinstanties inkopen of laten bouwen gebeurt door middel van een aanbestedingsprocedure. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel marktpartijen meedingen naar dergelijke opdrachten.

De gedachte achter het aanbestedingsrecht is het creëren van vrije markten waarbij de basisbeginselen van Objectiviteit, Transparantie en Gelijkheid in acht dienen te worden genomen.

Aanbestedingsrecht en aanbestedingsprocedures

De aanbestedingswetgeving eist daarom dat de overheid deze opdrachten op een eerlijke wijze in de markt zet. Om deze reden zijn aanbestedingsprocedures aan bepaalde regels gebonden. Om tot een rechtsgeldig contract te komen en schadeclaims te voorkomen is het van belang dat deze regels correct worden nageleefd met in achtneming van de basisbeginselen.

De uiteindelijke keuze voor een ondernemer moet transparant en non-discriminatoir tot stand komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk en kan leiden tot geschillen. De aanbestedingsrechtelijke geschillen in Nederland worden voor een groot deel beslecht via een kortgedingprocedure en soms via een bodemprocedure. Snel duidelijkheid voor alle partijen bij het aanbestedingsproces is daarbij van belang.

Hulp en advies bij aanbesteden

Onze specialisten kennen het belang en zijn in staat om snel te schakelen. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden.

Daarnaast beschikken wij over uitgebreide branche specifieke kennis waarin aanbestedingen plaatsvinden in onder andere:

Gerelateerde actualiteiten