Pieter van Drooge

Pieter van Drooge is sinds 2018 verbonden als partner aan DeHaan Advocaten en Notarissen, sectie Ondernemingsrecht Notariaat. Pieter is na zijn studies Nederlands en notarieel recht vanaf eind 2006 werkzaam geweest als kandidaat notaris bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam, alsmede een periode te New York, voordat hij zich aan De Haan Advocaten & Notarissen verbond. Pieter is gespecialiseerd in ondernemingsrecht voor profit en not for profit organisaties en heeft in de afgelopen jaren uitgebreide ervaring en expertise opgebouwd, zowel op het notariële vlak als daarbuiten. Hij heeft ruime ervaring met onder andere: 

  • het begeleiden van en adviseren in transacties, vennootschappelijke (her)structureringen en reorganisaties, waaronder begrepen (nationale en grensoverschrijdende) fusies, splitsingen, overnames, participaties en andere investeringen en beleggingen;
  • het begeleiden van en adviseren in bedrijfsoverdrachten en -opvolging, waaronder certificering van aandelen;
  • het oprichten van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, stichtingen, verenigingen en coöperaties, fiscale beleggingsinstellingen, personenvennootschappen, alsmede de wijziging van statuten en vennootschapsovereenkomsten en advisering over gerelateerde governance aspecten;
  • het opzetten van joint ventures of andersoortige samenwerkingsverbanden;
  • het financieren van ondernemingen en het stellen van zekerheden in verband met die financieringen;
  • het adviseren van not for profit instellingen ten aanzien van de verkrijging van de status van ANBI instelling of SBBI instelling.

Gerelateerde posts