Faillissementen

Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser die zijn vordering niet betaald krijgt, maar een onderneming kan ook zelf een faillissementsaanvraag doen als het voorziet dat schulden niet meer betaald kunnen worden.

Nadat de faillissementsaanvraag bij de rechtbank is ingediend, wordt er een zitting gepland, waar de rechter de bekende schulden onderzoekt en beoordeelt of er sprake is van een situatie waarin definitief niet meer betaald wordt. Doorgaans is de situatie dat minimaal twee schuldeisers niet betaald krijgen voldoende om het faillissement uit te spreken.

Faillissementsaanvraag doen

Als u een vordering heeft op een debiteur die niet betaald wordt, kan het verstandig zijn om het faillissement aan te vragen. Werknemers die hun salaris niet op tijd hebben ontvangen, maar ook pensioenfondsen vragen regelmatig het faillissement aan van een onderneming. Loonvorderingen van werknemers en pensioenvorderingen zijn in een faillissement namelijk preferent: deze schuldeisers worden met voorrang betaald boven de meeste andere schuldeisers.

Ook voor ‘gewone’ schuldeisers zonder voorrang (zoals bij onbetaalde facturen), kan een faillissementsaanvraag interessant zijn. Een faillissementsaanvraag kan dienen als drukmiddel, om te zorgen dat de debiteur alsnog betaalt om zijn faillissement te voorkomen.

Naast rechtspersonen (zoals een bv) kunnen ook natuurlijke personen failliet verklaard worden. Meestal gaat het dan om mensen die een onderneming (eenmanszaak) hebben. Natuurlijke personen die geen onderneming hebben komen doorgaans in de schuldsanering.

Ons kantoor treedt ook voor andere advocatenkantoren op als procesadvocaat bij een faillissementsaanvraag. Dit geldt voor faillissementsaanvragen bij de Rechtbank Noord Nederland, locaties Groningen, Leeuwarden en Assen, Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Rechtbank Midden- Nederland,  locatie Lelystad, Rechtbank Amsterdam en Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. De kosten daarvan bedragen in beginsel € 200,– exclusief btw en 7% kantoorkosten per zitting.


Onze sectoren

De specialisten van DeHaan delen hun kennis en verdiepen zich in de actualiteiten binnen uw sector.

Meer informatie vindt u op één van onze sectorpagina’s.