Fokko Keuning

Fokko werkt in opdracht van een brede kring in Noord-Nederland gevestigde ondernemingen, rederijen, kennis- en zorginstellingen, overheidsorganisaties en particulieren. Hij hecht veel waarde aan een goede en betrokken band met zijn cliënten en streeft naar een langdurige samenwerking. Integriteit is voor Fokko één van de belangrijkste kernwaarden. Hij werkt volgens het motto: doen wat je zegt en waarmaken wat je belooft.

Fokko ziet zich zelf als een probleemoplosser. Hij denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Hij vindt het een uitdaging om problemen die in beginsel niet of moeilijk oplosbaar lijken toch op te lossen. Hij vindt het daarbij erg belangrijk dat zijn advies of oplossing van waarde is voor zijn cliënt. Daarnaast moeten oplossingen passen binnen het wettelijk kader en binnen de normen en waarden die in onze samenleving gelden.

Fokko is lid van de:

  • Club van Past Rotarians “Oud Zuid”
  • Heerensociëteit Vivendium
  • Stichting Boost-Up
  • Nationaal Fonds Kinderhulp – adviseur