Huurrecht

Heeft u hulp nodig bij een (dreigend) geschil met uw huurder of verhuurder of heeft u behoefte aan een gedegen huurovereenkomst en/of bijstand bij de onderhandelingen voor het sluiten daarvan? De huurrecht specialisten van De Haan Advocaten en Notarissen helpt u daarbij.

Wij hebben uitgebreide en specialistische kennis en ervaring op het gebied van alle terreinen van het huurrecht, zowel bedrijfsruimte (winkelruimte en overige bedrijfsruimte) als woonruimte.

Huurbescherming bij winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte

In Nederland zijn verhuurders van onroerend goed gebonden aan strikte regels en genieten huurders van onroerend goed over het algemeen een verregaande mate van huurbescherming. De verhuur van onroerende zaken kan over het algemeen worden onderverdeeld in drie categorieën, te weten woonruimte, winkelruimte en overige bedrijfsruimte. Onder deze laatste categorie worden kantoorruimtes en andere bedrijfsruimtes verstaan die geen winkelruimte zijn. Met name de huurders van woonruimte en winkelruimte genieten een aanzienlijke huurbescherming. In geval van een (dreigend) conflict tussen u en uw huurder of verhuurder doet u er verstandig aan een deskundige in te schakelen.

Grote belangen bij huur en verhuur

Bij huur en verhuur spelen vrijwel altijd grote belangen. De vastgoedontwikkelaar die zijn te ontwikkelen vastgoed op de beste wijze wil verhuren. De verhuurder van een winkelcentrum of kantoorgebouw die andere plannen heeft met zijn onroerend goed. De huurder van een winkel die voor een goede omzet afhankelijk is van de locatie en daar opgebouwde goodwill. De woningcorporatie die woonfraude, overlast en onderhuur in haar huurwoningen wil bestrijden, of een verouderde woonwijk wil opknappen en tot sloop of grootschalige renovatie wenst over te gaan. Door jarenlange ervaring kennen wij uw belangen. Wij leveren snel en betrouwbaar advies op maat en doen dit proactief. Waar mogelijk voorkomen wij juridische procedures. Als het toch zover mocht komen kunt u op ons rekenen!

Samenwerking van het huurrecht met andere disciplines

Vaak zien we dat huurrecht een onderdeel is van grotere projectontwikkelingen of uitbreidingsvraagstukken. In dat geval werken onze huurrechtadvocaten zo nodig samen met onze advocaten gespecialiseerd op andere terreinen en/of met onze notarissen. Hierdoor kunnen wij u vaak snel een passende en gedetailleerde oplossing bieden of advies geven, zodat u ook weer spoedig verder kunt.

Proactief advies op maat

Wij staan vastgoedbeleggers- en beheerders, woningcorporaties, zorginstellingen en andere professionele verhuurders en huurders bij in geval van onder meer:

 • advies op maat over het sluiten van huurovereenkomsten;
 • gerechtelijke procedures tussen verhuurder en huurder;
 • de door huurder of verhuurder gewenste beëindiging van de huurovereenkomst;
 • een door verhuurder respectievelijk huurder beoogde huurprijsverhoging respectievelijk huurprijsverlaging;
 • huurachterstand;
 • een door huurder beoogde indeplaatsstelling;
 • geschillen over gebreken in het gehuurde;
 • geschillen over de oplevering van het gehuurde;
 • onderhuur;
 • overlastkwesties, woonfraude en hennepkwekerijen door huurders;
 • het opstellen van huurovereenkomsten winkelruimte, bedrijfsruimte of woonruimte;
 • uitleg en toepassing van huurovereenkomsten.

Onze specialisten zijn lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).

Gerelateerde actualiteiten