Massaclaims

DeHaan Advocaten en Notarissen merkt dat er steeds vaker de behoefte is om claims gezamenlijk met andere eisers in te stellen tegen één of meerdere (vaak grote) partijen. In toenemende mate doen zich gevallen voor waarbij er sprake is van een grote groep benadeelden. Het gaat dan om (zogeheten) classactions, ook wel massaclaims genoemd, waarbij de (financiële) belangen meestal groot zijn.

Hoe stelt u gezamenlijk met andere eisers een massaclaim in tegen één of meerdere partijen?

U kunt zich als eisers of gedupeerden verenigingen in een claim-stichting. De stichting stelt dan de vordering in tegen de schadeveroorzakende partij. Voordelen hiervan zijn het kostenaspect en het bundelen van de krachten. DeHaan heeft een ruime ervaring in het voeren van massaclaims.

Wordt uw organisatie (mogelijk) betrokken bij een massaclaim of aansprakelijk gesteld?

Als u vermoedt dat uw organisatie door een grote groep gedupeerden wordt aangesproken of al aansprakelijk is gesteld, dan is het verstandig om in een vroeg stadium een plan van aanpak op te stellen. Een massaclaim kan namelijk grote financiële gevolgen hebben voor uw organisatie en leiden tot reputatieschade. Daarom is het zo snel mogelijk in kaart brengen van de risico’s, de mogelijkheden en de haalbaarheid van de claim van groot belang. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen.

Team massaclaims

Een gespecialiseerd team van advocaten en juristen behandelen bij DeHaan de massaclaims. Het speciale claimteam heeft veel ervaring met landelijke massaclaims en diverse successen behaald op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.

Wij zijn betrokken (geweest) bij de volgende massaclaims:

  • Immateriële claim/NAM: Dit betreft een massaclaim over de vergoeding van immateriële schade (dit is schade door pijn en leed en gederfde levensvreugde)  voor circa 5.500 gedupeerden in het aardbevingsgebied in Groningen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. De Hoge Raad heeft op 15 oktober 2021 de Groningers in het gelijk gesteld, zie hier de uitspraak.

Constateert u gevallen waarin een massaclaim aan de orde kan zijn en wilt u dit in werking stellen of heeft u vragen over het voeren van een massaclaim? Neem direct contact op met specialist Pieter Huitema.

Gerelateerde actualiteiten