Arbeidsrecht

Wilt u strategisch arbeidsrechtelijk advies over uw organisatie? Wilt u het dienstverband van uw werknemer beëindigen? Of is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding? Wij, van DeHaan Advocaten en Notarissen, kunnen u van dienst zijn!  

Het arbeidsrecht beweegt volop mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. Ons team van arbeidsrechtspecialisten adviseert en begeleidt dagelijks grote en kleine ondernemers, bestuurders, directies, HR-managers en HR-adviseurs bij alle juridische vraagstukken rondom arbeid. Zo zijn wij in staat up-to-date, praktisch en gedegen strategisch advies te geven over complexe arbeidsrechtelijke kwesties. Ook zijn wij zeer thuis in individuele ontslagtrajecten. Daar staan wij zowel werkgevers als werknemers in bij.

Strategisch advies

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en zo ook de arbeidsrechtelijke vraagstukken. Met onze strategische adviezen kan uw organisatie hierop anticiperen. U kunt bij ons terecht voor strategisch arbeidsrechtelijk advies over onderwerpen als arbeidsvoorwaarden en reglementen, gedragscodes, de wijziging van arbeidsvoorwaarden, ziekte en duurzame inzetbaarheid, uitleg en toepassing van cao’s, reorganisatie, herstructurering, overgang van onderneming, fusies, overnames en governance vraagstukken.

Individuele ontslagtrajecten

Een individueel ontslagtraject is altijd maatwerk. Omdat het arbeidsrecht vele uitzonderingen en bijzondere regels kent, is het belangrijk om problemen te voorkomen. Wacht dus niet te lang met het raadplegen van een specialist. Onze manier van werken kenmerkt zich door goede communicatie, aandacht voor uw zorgen, een gedegen analyse van uw zaak en een helder plan van aanpak. Ons doel is om te voorkomen dat u een onverantwoord financieel risico loopt of ongewild terechtkomt in een procedure bij de rechter. Onze voorkeur heeft altijd het vinden van een praktische oplossing. Daarmee blijven de juridische kosten beheersbaar.

Proactief advies op maat

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

• disfunctioneren, disciplinaire maatregelen en arbeidsconflicten;
• reorganisatie, herstructurering en collectief ontslag;
• arbeidsongeschiktheid, re-integratie en WIA-vraagstukken;
• ontslag op staande voet;
• ontslag statutair bestuurder;
• het opstellen en (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden;
• WNT en governance;
• non-concurrentiebeding, relatiebeding, bescherming van bedrijfsgeheimen;
• overgang van onderneming;
• flexibele arbeidsrelaties en ZZP (wet DBA);
• pensioenvraagstukken;
• medezeggenschap.

Publiek arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Arbeidsrecht bij (semi-)overheidsinstellingen wijkt aanzienlijk af van het gewone arbeidsrecht. Een groot deel van de ambtenaren (denk aan gemeenten, provincies, waterschappen) valt sinds 1 januari 2020 onder het gewone arbeidsrecht op grond van de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Toch blijven er bijzondere regels van toepassing. Voor een ander deel van de ambtenaren geldt het ambtenarenrecht, met geheel eigen rechtspositieregelingen, bestuursrechtelijke procedures en regels. Ook voor vraagstukken op deze terreinen kunt u bij ons terecht.

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht komen verschillende rechtsgebieden samen. Op het gebied van arbeidszaken wordt in het onderwijs onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs.

Medezeggenschapsrecht

Door middel van medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming waar zij werken. Hiervoor gelden bijzondere spelregels. Wij weten hoe u om kunt gaan met vakbonden en wettelijke verplichtingen, zoals op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en bij sectorspecifieke medezeggenschap (met name in de zorg en het onderwijs).  

Kennisdeling

Wij vinden het delen van onze kennis erg belangrijk. Onze juridische bijstand is het product van onze kennis in combinatie met de samenwerking met onze klanten en relaties. Kennisdeling met onze klanten en relaties zorgt ervoor dat onze adviezen kwalitatief van hoog niveau kunnen zijn. Minimaal twee keer per jaar organiseren wij speciaal voor onze relaties een kennissessie of webinar. Tijdens deze kennissessies gaan wij in op actuele zaken, relevante jurisprudentie en wetswijzigingen. Het is ook mogelijk om in overleg een training te organiseren die volledig is toegespitst op uw organisatie. Verder verzenden wij regelmatig mailingen, plaatsen wij blogs en berichten op LinkedIn. Wilt u onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor onze kennissessies ontvangen. Meld u hiervoor aan.

Gerelateerde actualiteiten