Juridisch advies in de maakindustrie (Food/Non-food)

De maakindustrie is continu aan verandering onderhevig. Ondernemers worden geconfronteerd met economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Krijgt u te maken met vraagstukken over innovatie, digitalisering, globalisering en circulariteit? Dan helpen wij u graag!

DeHaan Advocaten en Notarissen heeft ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemers in de maakindustrie. Nationaal én internationaal opererende ondernemingen binnen de food- en agrisector behoren tot onze klantenkring. Maar ook bedrijven in machinebouw, metaalindustrie en elektrotechniek. Met onze sectoraanpak is het marktdenken – en specifieke kennis van uw sector – verankerd in ons kantoor.

Sectorspecifieke kennis van de maakindustrie

U krijgt bij ons kwalitatief advies op maat. Daarom is het bijhouden en delen van knowhow essentieel. Dit geldt voor juridische inhoudelijke kennis, maar uiteraard ook voor sectorspecifieke kennis. Daarom behandelen onze specialisten elke maand de relevante actualiteiten binnen de sector. Daarnaast spreken zij regelmatig tijdens branchebijeenkomsten en geven ze scholing aan werknemers binnen de maakindustrie.

Zo verdiepen én verbreden we onze kennis van de sector en passen dit toe binnen de verschillende rechtsgebieden. Het resultaat? Een passende oplossing voor uw juridische kwesties, waar nodig bekeken vanuit diverse invalshoeken.

Relevante juridische rechtsgebieden sector maakindustrie

Binnen de sector hebben onze specialisten juridische kennis op de volgende onderwerpen:

 • internationaal en nationaal contractenrecht (o.a. distributie-, licentie- en leverancierscontracten-, franchise- en agentuurovereenkomsten)
 • algemene voorwaarden
 • productaansprakelijkheid/product recall
 • intellectueel eigendom
 • privacy- en ICT-recht
 • vergunningen, subsidies en milieukwesties
 • energierecht; hergebruik van reststromen
 • incasso, beslag en executie
 • risicobeheersings- en verzekeringsrecht
 • financierings- en zekerheidsrecht
 • herstructureringen, fusies en overnames; bedrijfsopvolging
 • joint-ventures, samenwerkingsverbanden en participaties
 • agrarisch recht
 • arbeidsrecht (flexibele schil)

Netwerk- en brancheverenigingen maakindustrie

Wij zijn actief lid van diverse netwerk- en brancheverenigingen binnen de maakindustrie. Daarin delen wij onze kennis en ervaringen met ondernemers, instellingen en overheden. Zo doen wij nieuwe inzichten op en blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Voorbeelden zijn: VNO NCW, MKB Nederland Noord, A+O Metalektro, OpleidingsBedrijf Metaal en Circulair Friesland.

Wilt u meer weten over onze advisering en ervaringen binnen de maakindustrie? Wij maken graag persoonlijk kennis met u.


Gerelateerde actualiteiten