ICT-recht

Door de digitalisering van onze samenleving wordt ICT-recht steeds belangrijker. Het rechtsgebied ontwikkelt zich razendsnel. Kent u uw rechten als uw website offline is geweest, de geleverde software niet goed functioneert of er onterechte beschuldigingen op internet staan? ICT is van vitaal belang voor de primaire processen van elke organisatie. U wilt dit uiteraard op orde hebben. 

Daarbij helpen we u graag! Onze specialisten beschikken over de benodigde technische kennis en zijn uiteraard op de hoogte van de laatste digitale ontwikkelingen.

Full-service juridische dienstverlener 

Al 40 jaar staan we bedrijven, instellingen en overheden terzijde bij uiteenlopende juridische kwesties. We denken mee, geven advies en zijn betrokken bij uw organisatie. Binnen het ICT-recht krijgt u duidelijk antwoord op vragen over cookiewetgeving, schadevergoedingen en risico-inventarisaties. Of helpen we u met het opstellen van glasheldere overeenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En klop ook gerust aan met vragen over internationaal recht bij grensoverschrijdende ICT-producten en -diensten.  

Alle rechtsgebieden in huis 

Het ICT-recht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld privacy, het intellectueel eigendomsrecht, maar ook met het ondernemingsrecht en contractenrecht. Met inschakeling van DeHaan Advocaten en Notarissen haalt u deze kennis in een keer in huis!  

Zoekt u hulp of advies bij ICT-recht? 

Bijvoorbeeld bij het opstellen, vastleggen of beoordelen van: 

  • complexe ICT- of IE-contracten (Saas, licentie, hosting, etc.) 
  • software implementatietrajecten (o.a. aansprakelijkheid en overdracht) 
  • de verwerking van (medische) persoonsgegevens (AVG)  
  • (tijdelijke) waarneming Functionaris Gegevensbescherming 
  • procedures Autoriteit Persoonsgegevens 
  • bescherming intellectueel eigendom (o.a. merk, octrooi of bedrijfsgeheimen)

We horen het graag. Wilt u eerst meer weten? Maak dan kennis met ons. 

Gerelateerde actualiteiten