Vastgoedrecht

Koop of verkoop van vastgoed, aanleg van zonnepanelen op het dak van een gehuurd pand, vestiging van een recht van overpad ten behoeve van de buurman. Voor dergelijke en andere ingewikkelde juridische kwesties rond vastgoed kunt u terecht bij onze specialisten.

Het keurslijf van zakelijke rechten

Ons rechtssysteem rond vastgoed kenmerkt zich door een strak keurslijf van zogenaamde zakelijke rechten. Dit houdt in dat alleen de zakelijke rechten die in de wet zijn vastgelegd, gebruikt kunnen worden om rechten en plichten rond vastgoed te reguleren. Onder een zakelijk recht wordt verstaan een recht dat niet alleen geldt ten opzichte van de contractuele wederpartij, maar ook tegenover derden. Denk aan eigendom, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid.

In het wettelijk systeem zal steeds in een concreet geval de wens van u als klant ingepast moeten worden. Dit vergt gedegen kennis van dat wettelijk systeem náást een dosis creativiteit.

Verduurzaming

Een actueel thema, dat ons nog jaren zal bezighouden, is verduurzaming van vastgoed. Daarbij gaat het om hergebruik van materialen, energiezuinig maken van vastgoed en dergelijke. De oplossingen van deze vraagstukken moeten passen binnen het wettelijke stelsel van zakelijke rechten, wat om maatwerk vraagt. Denk aan het hiervoor in de aanhef gegeven voorbeeld van de aanleg van zonnepanelen door een huurder op een pand dat eigendom is van een ander. De huurder zal bij het einde van de huur de zekerheid willen hebben dat hij de zonnepanelen kan wegnemen en dat deze niet eigendom zijn geworden van de eigenaar van het pand. De financier van de zonnepanelen zal de zekerheid willen hebben dat hij de zonnepanelen zal kunnen verkopen als de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet en dat hij niet geconfronteerd wordt met een eigenaar die aanspraak kan maken op de zonnepanelen.

Voor dergelijke thema’s bieden wij passende juridische oplossingen.

Andere thema’s binnen het Vastgoedrecht

Verduurzaming is een onderwerp waar onze vastgoed specialisten u goed over kunnen adviseren. Er zijn echter tal van andere onderwerpen waarvoor u uitstekend bij ons terecht kunt. Een kleine greep uit deze onderwerpen, om u een indruk te geven:

  • opstellen van koopovereenkomsten en andersoortige contracten rond vastgoed;
  • bijstand bij geschillen over erfgrenzen, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en dergelijke;
  • bijstand bij geschillen met of in een Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • advisering over financieringen en zekerheden zoals hypotheek- en pandrecht;
  • procederen over vastgoedgeschillen bij de gewone rechter en bij arbitrage instituten.

Bent u (vastgoed)ondernemer en wilt u meer weten over verduurzaming? Of heeft u een vraag over één van bovenstaande thema’s binnen het Vastgoedrecht? Neemt u gerust contact met ons op via de contactgegevens op deze pagina. Wij staan voor u klaar!

Gerelateerde actualiteiten