Contractenrecht

Onze specialisten op het gebied van contractenrecht adviseren u bij het opstellen, ontbinden, opzeggen of wijzigen van (inter)nationale contracten en meer.

Commercieel contractenrecht

Het sluiten van contracten is niet weg te denken uit het bedrijfsleven. De samenwerkingen die in het bedrijfsleven worden aangegaan worden steeds complexer, juridischer en internationaler van aard.

Of u nu werkzaam bent in de zakelijke markt of bij een zorg- of onderwijsinstelling, de gemaakte afspraken moeten waterdicht zijn. DeHaan Advocaten en Notarissen kan u daarbij helpen.

Nationale en internationale overeenkomsten

De specialisten van DeHaan van helpen u graag met het voeren van besprekingen, het uitonderhandelen en opstellen of beoordelen van contracten met binnen- of buitenlandse bedrijven, want dit blijft een hele uitdaging. Contracten worden steeds vaker in het Engels opgesteld waar partijen vaak een eigen uitleg aan geven. Dit leidt regelmatig tot misverstanden en verwarring en kan grote financiële gevolgen hebben. Het maken van duidelijke contracten is dan ook een absolute voorwaarde om in business te blijven. Zijn bij uw onderneming of instelling alle afspraken helder op schrift gesteld?

Opstellen, procederen en zakelijke mediation

Wij denken graag met u mee over wat er geregeld moet worden voor een goede samenwerking tussen ondernemingen en helpen u bij het deskundig opstellen van contracten. Tevens beschikken onze advocaten over jarenlange ervaring in het procederen binnen het nationaal en internationaal contractenrecht.

Wanneer er een geschil over een overeenkomst niet in overleg kan worden opgelost, behartigen de advocaten van DeHaan indien noodzakelijk uw belangen op het scherpst van de snede in een gerechtelijke procedure, (internationale) arbitrage en/of een bindend advies. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van zakelijke mediation.

Wij kunnen u van dienst zijn bij onder andere:

–              aandeelhoudersovereenkomsten;

–              algemene voorwaarden;

–              distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten;

–              incasso, beslag en executie;

–              intentieovereenkomsten/ letter of intent/ memorandum of understanding;

–              financieringsovereenkomsten;

–              geheimhoudingsovereenkomsten/ non disclosure agreement;

–              ontbinding, opzegging en wijziging van overeenkomsten;

–              koop- en leveringsovereenkomsten;

–              nakoming van overeenkomsten;

–              samenwerkingsovereenkomsten/ joint ventures.

Gerelateerde actualiteiten