De fiscus te slim af?

17 juli 2015

“Ik zorg wel dat ik niks meer heb wanneer ik doodga. Geen sprake van dat ik de fiscus nog een graantje laat meepikken!” Met enige regelmaat hoor ik een dergelijke verzuchting aan de spreektafel.

Maar de dood komt vaak onaangekondigd. Of te vroeg. 

Of dat ook in de volgende zaak, waarover de Rechtbank Zeeland-West- Brabant onlangs oordeelde,  het geval is geweest is niet bekend, maar de Belastingdienst laat er in elk geval geen twijfel bestaan dat  wegsluizen van vermogen wordt bestraft!

Wat was het geval?
Vlak voor het overlijden van een persoon wordt van diens rekening ruim 70.000 euro contant opgenomen. Door wie? Voor wie? Het blijft, in ieder geval voor de fiscus, onbekend.

De fiscus legt daarom een aanslag schenkbelasting op naar het “derdentarief”; het hoogste tarief dat we in de schenk- en erfbelasting kennen. De aanslag wordt opgelegd aan een “onbekende verkrijger”.

Het zal u niet verbazen dat de “onbekende verkrijger”zich niet genoodzaakt zag te betalen, waarna de Belastingdienst de erfgenamen aansprakelijk stelde voor betaling van de aanslag schenkbelasting.

De erfgenamen zijn evenmin voornemens te betalen. Zij verweren zich met de stelling dat er helemaal geen schenking tot stand is gekomen omdat de verkrijger de schenking niet heeft aanvaardt.

De fiscus weerspreekt dit, en met succes: omdat er sprake is geweest van een handeling die er toe strekt dat een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt, is er sprake van een schenking. Al is de verkrijger onbekend, dat laat onverlet dat de fiscus een aanslag schenkbelasting – aan een “onbekende verkrijger” – kan opleggen.

Doeldenken?
Zonder de hier omschreven mogelijkheid zou het té makkelijk zijn om willekeurig bedragen  op te (laten) nemen zonder duidelijke begunstigde. Vermoedelijk is bij het doen van de uitspraak dan ook wel sprake geweest van enig doeldenken bij de Rechtbank, omdat de gebruikelijke visie dat een schenking pas tot stand komt door aanvaarding daarvan, is losgelaten.

Een realistische, fiscaal vriendelijke vermogensoverdracht plannen? Neem contact op met  
mr. Meinette Venema door te mailen naar m.venema@dehaanlaw.nl.