Één B.V. is geen B.V.

13 mei 2019

Geregeld krijg ik de vraag van een ondernemer om voor hem/haar een B.V. op te richten. Wanneer ik dan vraag wat de achterliggende reden is, dan hoor ik in negen van de tien gevallen dat de oprichting is bedoeld om de privéaansprakelijkheid te beperken. Het klopt inderdaad dat deze aansprakelijkheid substantieel wordt beperkt door oprichting van een B.V. Dit komt doordat de B.V. zelfstandig drager van rechten en plichten is en daarmee dus zelfstandig aansprakelijk. Ik merk echter in veel gevallen dat men enkel kijkt naar het heden (de privéaansprakelijkheid moet nu beperkt worden), terwijl het oprichten van een B.V. juist ook een goede reden is om naar de toekomst te kijken.

Het heden en de toekomst

Bij het opzetten van een juiste juridische structuur kan het helpen om goed in kaart te brengen welke verwachtingen men heeft ten aanzien van de toekomstige exploitatie van de onderneming en welke mogelijke risico’s daarmee gepaard gaan. In een situatie waarbij één B.V. wordt opgericht, zal deze B.V. met haar gehele vermogen aansprakelijk zijn voor haar eigen schulden. Stel nu dat de B.V. waarvan de ondernemer de enige aandeelhouder en bestuurder is, de eerste jaren na haar oprichtingen mooie winsten behaald welke in de B.V. achterblijven. Vervolgens volgen er een aantal moeizame jaren waarin de B.V. rode cijfers laat zien, zo ernstig dat zij haar schuldeisers niet kan voldoen en een faillissement onvermijdelijk is.

In beginsel is de ondernemer in privé veilig en niet aansprakelijk voor de schulden van de B.V., tenzij er sprake is van wanbestuur of privé borgstellingen. Datzelfde geldt niet voor de B.V. en de daarin opgepotte winsten. Van deze winsten zal bij het beëindigen van het faillissement niets meer resteren, simpelweg omdat deze zullen worden aangewend voor het voldoen van de schuldeisers. Natuurlijk had men deze winsten kunnen uitkeren in de jaren waarin ze werden behaald. Uitkeren zal echter lang niet altijd mogelijk zijn en altijd leiden tot heffing van inkomstenbelasting in een situatie waarin de ondernemer de enige aandeelhouder is.

Een holding-werkmaatschappij structuur

In veel gevallen kan het dan ook het overwegen waard zijn om te overwegen om direct een holding-werkmaatschappij structuur op te zetten. Daarmee bedoel ik dat men een holding B.V. opricht en deze holding B.V. een werkmaatschappij B.V. laat oprichten. Voordelen van een dergelijke constructie zijn dat de met de werkmaatschappij B.V. behaalde winsten naar de holding B.V. kunnen worden uitgekeerd. Daarmee worden de winsten uit de risicosfeer van de door de werkmaatschappij B.V. gedreven onderneming gehaald. Gaat in een dergelijke situatie vervolgens de werkmaatschappij B.V. failliet, dan treft dit de uitgekeerde winst in de holding B.V. in beginsel niet. Deze uitkering van winst zal voorlopig ook nog niet belast zijn bij de holding B.V. De door de holding B.V. ontvangen uitkering valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling. Pas wanneer de holding B.V. uitkeringen doet aan de ondernemer (de enige aandeelhouder), zal er belasting geheven worden. Een holding-werkmaatschappij structuur geeft de ondernemer dus de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer hij/zij een uitkering ontvangt en dus wanneer hij/zij belasting betaalt.

Een ander voordeel van een holding-werkmaatschappij structuur is dat deze structuur nuttig kan zijn bij een toekomstige verkoop van de onderneming. De verkoop kan namelijk eenvoudig worden vormgegeven door de holding B.V. de aandelen in de werkmaatschappij B.V. te laten verkopen aan een derde partij. Daarbij geldt dat de door de holding B.V. gerealiseerde verkoopopbrengst onder de deelnemingsvrijstelling valt en voorlopig nog niet wordt belast.

Advies van een specialist

Vorenstaande is voor ons de reden om te adviseren om bij oprichting direct een holding-werkmaatschappij structuur op te richten. Uiteraard is het ook mogelijk om achteraf een dergelijke structuur te creëren, maar dat is bewerkelijker en brengt daarmee hogere kosten met zich, dan dat bij oprichting direct de juiste structuur wordt opgezet.

Heeft u vragen over het oprichten van een B.V. of bent u benieuwd of een holding-werkmaatschappij structuur voor u situatie ook handig is? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s, wij staan u graag te woord en helpen u waar mogelijk verder