Een update voor de incassopraktijk

12 oktober 2017

Het betalen van facturen door grote bedrijven levert in de praktijk de nodige hoofdbrekers op. Betalingstermijnen van meer dan 90 dagen zijn eerder regel dan uitzondering, waardoor met name in het MKB nogal eens liquiditeitsproblemen ontstaan.

De wetgever heeft daarom op 18 april 2017 nieuwe wetgeving vastgesteld teneinde deze onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat grote bedrijven in handelsrelaties met het MKB een maximale betalingstermijn hanteren van 60 dagen. Datzelfde geldt voor hun handelsrelaties met ZZP’ers.

Voor nieuwe contracten geldt deze wet met onmiddellijke ingang. Bestaande contracten moeten uiterlijk op 1 juli 2018 zijn omgezet. Overtreding van de wet na 1 juli 2018 leidt ertoe dat de betalingstermijn automatisch wordt aangescherpt tot 30 dagen. De debiteur heeft tevens recht op vergoeding van de huidige wettelijke rente (8%) over de overschreden termijn. Dat recht blijft geldig tot vijf jaar na dato.

In de praktijk

In de praktijk wordt een aantal moeilijkheden voorzien bij de toepassing van deze nieuwe wetgeving. Hoe weten grote bedrijven bijvoorbeeld welke leverancier een MKB-bedrijf is? De verantwoordelijkheid  daarvoor wordt gelegd bij de betalende partij.

Voor de term “grote onderneming” wordt aangesloten bij de bepalingen voor jaarrekeningen. Van een grote onderneming is sprake indien wordt voldaan aan tenminste twee van de volgende vereisten:

  • een actief waarde van meer dan € 20.000.000;
  • een netto-omzet van meer dan € 40.000.000;
  • 250 werknemers of meer;

Voldoet een onderneming niet aan minimaal twee van deze eisen, dan is volgens de wet sprake van zelfstandige ondernemer of een MKB-bedrijf.

Een tweede knelpunt van de wetbetaaltermijn kan liggen in de doorgaans vrij lange doorlooptijd van het factuurverwerking-betaalproces bij grote bedrijven.

Conclusie

Voor MKB-bedrijven die last hadden van opgelegde, lange betalingstermijnen bij grote bedrijven zal deze nieuwe wetgeving gunstig uitpakken. Zij weet zich derhalve gesteund door deze nieuwe wetgeving.