Gewijzigde wetgeving per 1 januari 2018 met betrekking tot appartementsrechten

22 december 2017

Op 1 januari 2018 treedt de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking, waardoor VvE’s worden verplicht geld te reserveren voor groot onderhoud.

Minimale jaarlijkse reservering voor reservefonds vereist!

Sinds 1 mei 2008 is een reservefonds verplicht voor bestaande VvE’s. Het merendeel van alle VvE’s spaart echter te weinig, waardoor er risico op achterstallig onderhoud ontstaat. Vanaf 1 januari aanstaande is daarom bij een appartementencomplex dat (deels) voor bewoning is bestemd ook een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds vereist. VvE’s hebben daarbij de keuze uit:

  • een reservering van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex; of,
  • een reservering gelijk aan het bedrag dat is vastgesteld door de VvE ter uitvoering van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

VvE’s zijn bevoegd om geldleningen af te sluiten tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt

In het nieuwe artikel 5:126 lid 4 BW is bepaald dat VvE’s, tenzij het splitsingsreglement deze mogelijkheid niet toestaat, geldleningen aan kunnen gaan.

Overgang van aansprakelijkheid voor geldleningen bij overgang van een appartement

Voor geldleningen die een VvE vanaf 1 januari aangaat, geldt dat bij de overgang van een appartement de aansprakelijkheid daarvoor overgaat op de nieuwe eigenaar. Hiervoor is vereist dat aan de nieuwe eigenaar een opgaaf van de schuld wordt gedaan op de wijze als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW. Anders dan tot dusver gebruikelijk dient de verklaring van het VvE-bestuur die de notaris aan de leveringsakte hecht derhalve niet alleen de periodiek verschuldigde VvE-bijdrage en eventuele achterstand in de betaling daarvan te bevatten, maar ook de schulden van de VvE en het deel waarvoor de vorige eigenaar aansprakelijk was. Gaat het bijvoorbeeld om een schuld van € 25.000 bij een VvE met 5 leden en bevat het splitsingsreglement geen afwijkende verhouding, dan wordt opgave gedaan van € 5.000 aan de nieuwe eigenaar als schuld waarvoor hij – naast de VvE – aansprakelijk zal worden.