Goed nieuws: wetsvoorstel Vergoeding van Affectieschade aangenomen

18 april 2018

Affectieschade is schade als gevolg van overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten. In ons wettelijke systeem bestaat nog geen recht op vergoeding daarvan.  

In 2010 is al eens een wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade verworpen. Vorig jaar is een nieuw voorstel ingediend tot wijziging van de wet om vergoeding van affectieschade mogelijk te maken. Met dit wetsvoorstel komt de regering tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Voorstel aangenomen

Vandaag is over dit wetsvoorstel gestemd en het voorstel is aangenomen. De vergoeding voor deze affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00, te betalen door de aansprakelijke partij. Het wordt onder omstandigheden ook mogelijk om als naasten deze bedragen in een strafprocedure te vorderen.

Het systeem houdt, voor zover mogelijk, rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding. 

Wat mij betreft is het feit dat deze wet is aangenomen een zeer positieve ontwikkeling.