Het “Corona testament,” er wordt aan gewerkt!

14 april 2020

Er wordt hard gewerkt aan spoedwetgeving waardoor het mogelijk wordt om in deze Coronatijd een testament te maken via een videoverbinding tussen cliënt en notaris.

Een testament opstellen

“Ik was het al jaren van plan, maar het kwam er nooit van”, is vaak de openingszin van cliënten die komen om een testament te maken. We staan er liever niet bij stil. Totdat zich in familie- of vriendenkring iets voordoet waardoor je aan de wrede waarheid wordt herinnerd: Sterven is onlosmakelijk verbonden aan leven.

Het virus dat onzichtbaar rond ons waart is voor veel cliënten zo’n aanleiding om de stap te nemen om een testament te maken.

Mogelijkheden gezien de situatie

De bespreking kan plaatsvinden op afstand, via de vele videobel apps die ons ter beschikking staan. Echter: voor het ondertekenen van het testament moeten de cliënt en de notaris elkaar nog steeds persoonlijk treffen. Het testament is daarmee van alle notariële akten aan de strengste eisen onderworpen.

In deze bijzondere tijd, met praktische belemmeringen, moet dat anders kunnen.
Reden voor de Beroepsorganisatie van notarissen om de verantwoordelijke ministers te vragen om nieuwe wetgeving.

Het spoedwetsvoorstel dat hiervoor op 8 april naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voortvarend behandeld.

Ervan uitgaande dat die spoedwet wordt aangenomen, zal het in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zijn dat een testament met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen tot stand komt.

Bij het ondertekenen van het testament via die videoverbinding moet ook aan de gebruikelijke zorgvuldigheid worden voldaan. Dat betekent dat de cliënt zich duidelijk moet kunnen legitimeren en dat de notaris moet kunnen vaststellen dat de cliënt niet door anderen wordt beïnvloed.

Omdat ook nu in noodsituaties al hier en daar gebruik wordt gemaakt van het passeren van testamenten via videoverbindingen is het goed om te weten dat het wetsvoorstel óók inhoudt dat de spoedwetgeving terugwerkende kracht heeft !

Hulp en advies

Kortom: Als het echt nodig is kan ook nu al een testament worden gemaakt door middel van een videoverbinding.

Zit u in deze situatie? Neemt u gerust contact op met mij, Meinette Venema (m.venema@dehaanlaw.nl).