Huurrecht bedrijfs- en woonruimte en verduurzaming

5 april 2022

De zogeheten ‘Label C-verplichting’ voor kantoorgebouwen waarover wij eerder al een bericht deelden (Label C-verplichting voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023), komt snel dichterbij. Sinds 1 januari 2021 staat in het nieuwe artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 dat het verboden is om per 1 januari 2023 een kantoorgebouw – groter dan 100m2 – in gebruik te nemen of te gebruiken als deze niet over ten minste een geldig energielabel C of hoger beschikt. Dat betekent dat eigenaren van kantoorgebouwen die hiervoor in aanmerking komen, maar nog niet beschikken over een energielabel C of hoger, dit nog moeten zien te realiseren vóór 1 januari 2023. Anders bestaat er het risico dat het bevoegde gezag handhavend gaat optreden. Dit kan zijn een gebruiksverbod en zowel tegenover de huurder als de verhuurder.

Klimaatakkoord

Deze labelplicht is één van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat de doelstelling van het Klimaatakkoord 2013 wordt behaald. De doelstelling is ook om uiteindelijk te komen tot een volledige energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. De kans is bovendien groot dat vanaf 2030 label A moet worden gehaald. Om die doelstelling te halen, is niet alleen het verduurzamen van kantoorgebouwen belangrijk maar ook van huurwoningen. De wet bevat voor verhuurders van woonruimte een regeling om onder bepaalde voorwaarden de huurprijs te verhogen na het treffen van energiebesparende maatregelen waardoor het wooncomfort toeneemt. Voor verhuurders van woonruimte is het daarom relevant om te weten dat vanaf 1 april 2022 de nieuwe ‘Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen’ (SVOH) in werking treedt.

Subsidie huurwoningen

Verhuurders kunnen subsidie aanvragen voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoud. De maximale subsidie per woning is € 6.000, – en is bedoeld voor private verhuurders. Verhuurders dienen subsidie aan te vragen voor minimaal twee energiebesparende maatregelen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor energieadvies, mits er dan wel twee andere maatregelen voor energiebesparing of onderhoud worden uitgevoerd. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025 en is bedoeld om verhuurders in de private sector, die te maken hebben gekregen met huurbevriezing en dus hun investeringsvermogen zien afnemen, te helpen om te verduurzamen.

Wilt u over het voorgaande meer informatie of huurrecht advies? Dan nodigen wij u van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Gerelateerde actualiteiten