Kunt u zich wel met succes op uw algemene voorwaarden beroepen?

21 februari 2023

Op de meeste websites van bedrijven is een sectie te vinden met algemene voorwaarden. Geregeld denken ondernemers dat het uploaden van algemene voorwaarden op de website voldoende is om hierop een beroep te doen wanneer een geschil met een klant ontstaat.

Ten onrechte. Het enkel plaatsen van algemene voorwaarden op de website is onvoldoende om bepalingen daaruit te kunnen inroepen tegen klanten.

Wat u moet doen om wel een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden

Het is essentieel dat de klant voor of bij sluiting van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Als dat niet het geval is, dan kan een beroep op de algemene voorwaarden door een rechter worden afgewezen. Hieronder volgt een kort stappenplan dat u bij het sluiten van een overeenkomst kunt volgen zodat u wel een beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden. Daarbij maken wij onderscheid tussen overeenkomsten die digitaal en fysiek worden gesloten.

Bij digitale totstandkoming van de overeenkomst

  1. Neem in de (concept)overeenkomst de volgende zin op: “op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”. Benoem daarbij de titel van uw algemene voorwaarden.
  2. Voeg de algemene voorwaarden bij hetzelfde e-mailbericht bij als waarin de overeenkomst voor akkoord aan uw klant wordt gestuurd.
  3. Als de klant niet tegen de algemene voorwaarden protesteert, dan zijn deze stilzwijgend aanvaard.

Wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden toe te mailen, bijvoorbeeld bij overeenkomsten die massaal worden gesloten (zoals kaarten voor een festival), hanteer dan het onderstaande:

  1. Benoem op de webpagina waarop de klant het product koopt dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zet de algemene voorwaarden achter een duidelijk herkenbare hyperlink. De algemene voorwaarden moeten door de klant kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De hyperlink moet met één klik direct leiden naar de algemene voorwaarden en kunnen worden opgeslagen: de klant moet dus niet verwezen worden naar een webpagina waar hij of zij de algemene voorwaarden zelf dient te zoeken.

Bij fysieke totstandkoming van de overeenkomst

  1. Als een overeenkomst fysiek tot stand komt, dan moeten de algemene voorwaarden fysiek worden meegegeven. Neem dan in de overeenkomst een bepaling op dat de klant met ondertekening van de overeenkomst bevestigt de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud instemt.
  2. Indien de klant nadrukkelijk instemt met digitale verstrekking van de algemene voorwaarden, dan kunnen deze ook digitaal worden verstrekt. Benoem dat dan in de begeleidende e-mail wanneer u de algemene voorwaarden toezendt. 

Maatwerk

Afhankelijk van de soort overeenkomst en wederpartij kan maatwerk vereist zijn. Zo zijn de regels over de toepasselijkheid en toelaatbare inhoud van algemene voorwaarden strakker bij particulieren dan bij professionele partijen.

Twijfelt u over de correcte wijze van terhandstelling van uw algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Gerelateerde actualiteiten