Let op bij internationaal zakendoen

28 juni 2018

Wie van plan is over de grens zaken te gaan doen, doet er verstandig aan zich goed voor te bereiden. Weet met wie u zaken gaat doen. Vraag om referenties, raadpleeg openbare bronnen, vraag om recente financiële gegevens en laat een kredietcheck doen. Besteed ook tijd en aandacht aan het contract en de voorwaarden. Ieder contract dient op zijn minst een aantal afspraken te bevatten over levertijden, garanties, betalings- en leveringsvoorwaarden.

Het kiezen van goede leveringsvoorwaarden is essentieel. Leveringsvoorwaarden regelen de verplichtingen van verkoper en koper en verdelen de kosten en de risico’s bij het vervoer, zoals het opmaken van documenten en de overgang van de aansprakelijkheid. 

Hierbij kunt u het beste gebruik maken van de standaardleveringsvoorwaarden, de zogenoemde Incoterms die door de Internationale Kamer van Koophandel zijn opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven de verkeerde Incoterms gebruiken. Vaak komt dit voort uit een gewoonte om altijd dezelfde voorwaarde te gebruiken. Als u bijvoorbeeld Ex Works levert buiten de EU heeft u geen bewijs dat de goederen zijn uitgevoerd. In dat geval moet u aanvullende afspraken maken. Denk daarom goed na welke leveringsvoorwaarde het beste bij uw product en uw afnemer past.

Verzekeringen

Het is verder aan te raden een goede transportverzekering af te sluiten. Laat u zich hierover goed adviseren en bestudeer ook alle voorwaarden. U zult niet de eerste zijn die bot vangt bij een verzekeraar. In sommige gevallen kan het geen kwaad om een kredietverzekering af te sluiten, voor het geval de klant toch niet bereid is de goederen af te nemen of te betalen. Ook dit is een kwestie van maatwerk.

Algemene voorwaarden

Om het contract niet te ingewikkeld te maken en de wederpartij minder ruimte te geven voor onderhandelingen, wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van algemene voorwaarden. Dit kunnen ook heel goed branchevoorwaarden zijn. Zorg ervoor dat de algemene voorwaarden door de andere partij begrepen en geaccepteerd worden. Stel de voorwaarden daarom zoveel mogelijk op in een taal die uw wederpartij kan lezen. Als hier twijfel over ontstaat, loopt u de kans dat de rechter de voorwaarden buiten toepassing laat of vernietigt. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat u onbeperkt aansprakelijk bent.  

Rechtskeuze

Een ander belangrijk aspect betreft de rechtskeuze. Ieder land kent eigen rechtssysteem met zijn eigen regels en gebruiken. Bij internationale leveringen is het van belang om van tevoren af te spreken welke regels van toepassing zijn en welke rechter of andere instantie bevoegd is, wanneer er tussen partijen een geschil mocht ontstaan. Wanneer partijen niets hebben geregeld, gelden er internationale spelregels die bepalen welke rechter bevoegd is en welk rechtssysteem.

Indien mogelijk adviseren wij zoveel mogelijk vast te houden aan het Nederlandse recht. Als partijen er niet uitkomen kunt u ook voor neutraal recht kiezen. Voor bepaalde sectoren en meer technische contracten kan het de voorkeur hebben om te kiezen voor arbitrage in plaats van de gewone rechter. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat rechterlijke vonnissen in een ander land niet erkend en ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Veel ondernemingen zijn zich niet bewust van het feit dat het Weens Koopverdrag van toepassing is. Wanneer koper en verkoper gevestigd zijn gevestigd in een land dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag is dit automatisch van toepassing. Het Weens Koopverdrag bevat regels over de totstandkoming van een overeenkomst, de betaling van de koopprijs en de levering en de gevolgen van een gebrekkig product of prestatie. Omdat het om een Verdrag gaat heeft dit voorrang boven het nationale recht. Het Weens Koopverdrag bevat met name voor de verkoper of leverancier een aantal voordelen. Een overeenkomst mag pas ontbonden worden als er sprake is van een ‘wezenlijke tekortkoming’. Partijen hebben de mogelijkheid om de toepassing van het verdrag uit te sluiten. Dit moet dan wel uitdrukkelijk gebeuren.

Wilt u meer informatie over wat er komt kijken bij internationaal zakendoen ? Neemt u gerust contact met ons op.