Opnieuw herziening ontslagrecht

7 november 2018

Regering ontvouwt plannen om het ontslagrecht meer in balans te brengen

Vandaag, 7 november 2018, stuurt het kabinet het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden, onder meer omdat het ontslagrecht wordt versoepeld. Ook worden de hoogte van de transitievergoeding, de manieren van flexibele arbeid en de Werkloosheidswet aangepast.

In het kort houden de wijzigingen het volgende in:

  • werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat zij hiervoor minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt;
  • werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van de huidige twee jaar. De ketenbepaling wordt dus weer verlengd;
  • er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Hierdoor kan een werkgever verschillende ontslagredenen die op zichzelf niet helemaal voldragen zijn, met elkaar combineren in een ontbindingsverzoek;
  • indien op deze i-grond wordt ontbonden, kan de rechter een aanvullende vergoeding op de transitievergoeding toekennen;
  • een werkgever kan straks een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract van twee jaar of langer mag de werkgever straks een proeftijd van maximaal drie maanden met de werknemer overeenkomen. En in het geval van een geheel nieuwe functie bij dezelfde werkgever is een proeftijd van 2 maanden mogelijk;
  • er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen;
  • payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn;
  • werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.

De wijzigingen gaan vermoedelijk in op 1 januari 2020, maar werpen een schaduw vooruit. Zo kan het aantrekkelijk zijn om een voorgenomen reorganisatie nog even uit te stellen, of om deze juist nog in 2019 door te voeren. En neemt u juist nú afscheid van een zieke werknemer met een transitievergoeding, of wacht u tot begin 2020? Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij o.a. langdurige arbeidsongeschiktheid is inmiddels aangenomen en maakt het mogelijk om de transitievergoeding die betaald wordt bij beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte vergoed te krijgen van het UWV.

Dergelijke strategische vraagstukken worden op het kosteloze Arbeidsrechtseminar van DeHaan Stein Advocaten op 22 november a.s. besproken. Mocht u zich hiervoor nog niet aangemeld hebben, dan is dit uw kans.