Opschorting termijnen BBIE en EUIPO door coronamaatregelen

19 maart 2020

Het coronavirus is ook van invloed op de bescherming en registratie van uw intellectuele eigendomsrechten. Wanneer u een model-, octrooi- of merkrecht wil registreren of juist wil optreden tegen een onrechtmatige registratie, dient u dit te doen via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). In deze procedures gelden strikte termijnen die u in acht moet nemen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit tot gevolg hebben dat uw aanvraag of oppositie niet in behandeling wordt genomen. Het BBIE en EUIPO hebben besloten om de termijnen op te schorten of te verlengen. Wat deze besluiten voor u beteken, kunt u hier onder lezen.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft besloten dat tot het einde van de maatschappelijke beperkingen alle termijnen tot nadere berichtgeving zijn opgeschort. Dat betekent dat het niet in acht nemen van termijnen voor het instellen van oppositie, betalingen etc. niet tot gevolg hebben dat ingestelde procedures niet in behandeling worden genomen.

Termijnen die verlopen in de periode van 16 maart 2020 tot het moment dat de maatregel wordt ingetrokken, worden verlengd met een maand. Termijnen die na het intrekken van de maatregel binnen één maand aflopen, worden eveneens verlengd met een maand.

Let wel op! Het BBIE gaat niet in individuele gevallen de nieuwe termijn communiceren. Dit betekent dat u aan de hand van de bovenstaande regels zelf de nieuwe termijn moet berekenen. Om te voorkomen dat u vanwege een rekenfout niet-ontvankelijk bent, raden wij u aan om niet op de laatste dag de benodigde handelingen te verrichten.

European Union Intellectual Property Office

Ook het European Union Intellectual Property Office heeft een besluit genomen inzake het verlengen van de geldende termijnen. Alle termijnen die tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 verlopen worden verlengd tot 1 mei 2020. Aangezien 1 mei een feestdag is, heeft u in de praktijk tot 4 mei 2020.

De besluiten van het BBIE en het EUIPO kunt u hier vinden: