Pas op met doorverwijzen naar meerdere sets algemene voorwaarden

8 december 2017

In de logistiek wordt vaak met meerdere sets voorwaarden gewerkt. Een takelbedrijf kan bijvoorbeeld gebruik maken van hijscondities en daarnaast voor het vervoer verwijzen naar specifieke vervoercondities. Over het algemeen hoeft dit geen probleem te zijn, mits bij het aangaan van de overeenkomst voor de wederpartij voldoende duidelijk is dat bij werkzaamheden X algemene voorwaarden A van toepassing zijn en bij werkzaamheden Y de algemene voorwaarden B.

In het geval niet duidelijk is welke voorwaarden moeten worden toegepast kan dit tot gevolg hebben dat geen van de genoemde voorwaarden van toepassing zijn.

Doorverwijzen

Een veel gebruikte methode in de logistiek is het doorverwijzen in de eigen voorwaarden of branchevoorwaarden naar andere algemene voorwaarden. De gebruikelijke algemene voorwaarden van bijvoorbeeld cargadoors, expediteurs, opslagbedrijven en stuwadoors bevatten allemaal een doorverwijzing naar andere algemene voorwaarden. Volgens vaste rechtspraak hoeft de wederpartij niet expliciet vooraf met de achterliggende voorwaarden in te stemmen, maar volstaat het wanneer de wederpartij tijdig in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de algemene voorwaarden waarin wordt doorverwezen naar andere voorwaarden. Op grond hiervan wordt al snel aangenomen dat de gebruiker van deze voorwaarden erop mocht vertrouwen dat de wederpartij de toepasselijkheid van de andere voorwaarden eveneens heeft aanvaard.

Conclusie

Zowel in de praktijk van de logistieke dienstverlening als in de rechtspraak wordt het doorverwijzen in algemene voorwaarden naar andere algemene voorwaarden algemeen geaccepteerd, mits de algemene voorwaarden waarin naar andere voorwaarden wordt verwezen op geldige wijze zijn tot stand gekomen en de wederpartij voldoende gelegenheid is geboden hiervan kennis te nemen. In het geval niet duidelijk is welke voorwaarden moeten worden toegepast kan dit tot gevolg hebben dat geen van de genoemde voorwaarden van toepassing zijn en de logistiek dienstverlener onbeperkt aansprakelijk is. Opdrachtgevers die geconfronteerd worden met algemene voorwaarden doen er op hun beurt goed aan deze vooraf goed door te nemen en te bespreken met hun logistieke dienstverlener en deze zo nodig aan te laten passen of aan te vullen.