Verbod op cookiewalls

7 maart 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag een nadere uitleg gegeven over het gebruik van ‘cookiewalls’. De conclusie van de AP is dat het gebruik van cookiewalls in strijd is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en dus niet is toegestaan.

Cookiewall

Wanneer een website alleen kan worden bezocht wanneer de bezoeker er mee akkoord gaat dat er cookies worden geplaatst en de website de regel hanteert ‘’geen toestemming is geen toegang’’, is er sprake van een cookiewall. Daarbij maakt het niet uit voor welke cookies toestemming wordt gevraagd. Het gaat om alle vormen van volgsoftware dus om tracking cookies, tracking pixels en fingerprinting.

Strijd met de AVG

Is het opmerkelijk dat de AP oordeelt dat een cookiewall in strijd met de AVG is? Mijns inziens niet. Onder de AVG mogen persoonsgegevens immers alleen worden verwerkt als hier een geldige grondslag voor bestaat. Die grondslag kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wanneer bijvoorbeeld een online aankoop wordt verricht moeten de adresgegevens van de koper wel worden verwerkt anders kan de aankoop niet worden verzonden. Maar als de verweking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, moet er toestemming voor de verwerking worden gegeven. Deze toestemming moet vooraf en uitdrukkelijk worden gegeven maar moet vooral vrijelijk worden gegeven. En daar wringt bij het verplicht toestaan van het gebruik van cookies de schoen. De bezoeker van de website heeft immers geen keus. De bezoeker moet toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (een IP adres is een persoonsgegeven), doet hij dit niet dan kan hij de website niet bezoeken. De bezoeker is dus niet vrij in zijn keus om wel of geen toestemming te verlenen en daarmee voldoet de uiteindelijk verkregen toestemming niet aan de eisen van de AVG.

De uitleg van de AP dat cookiewalls niet toegestaan zijn was dan ook te verwachten. Waarom dan toch deze uitdrukkelijke mededeling van de AP? Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP zegt hierover:

“Het digitaal volgen en vastleggen van surfgedrag op internet via volgsoftware of andere digitale methodes is een van de grootste verwerkingen van persoonsgegevens, omdat vrijwel iedereen op internet actief is. Ter bescherming van de privacy is het daarom van belang dat partijen aan websitebezoekers op een goede manier toestemming vragen.’’

Aangezien cookiewalls ook onder de AVG nog vaak werden toegepast was er kennelijk vraag naar meer duidelijkheid. Die duidelijkheid is met de beslissing van de AP nu dan ook gegeven. De verwachting is dat de AP de komende tijd extra aandacht zal schenken aan het gebruik van cookies. Zorg dus dat uw cookiebeleid op orde is.  Wij hebben de specialistische kennis in huis om u hierover te adviseren.