Verkeersongeval werknemer, werkgever aansprakelijk?

6 december 2017

Kan een werkgever aansprakelijk zijn wanneer een werknemer een ongeval met een auto krijgt?

Ja, een werkgever kan aansprakelijk zijn voor een ongeval. Er moet dan sprake zijn van een ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer een werknemer van de ene werkafspraak naar de andere werkafspraak rijdt. Het maakt dan niet uit of het gaat om een leaseauto of om een eigen auto.

Een werkgever is niet altijd aansprakelijk. Zoals wanneer een werknemer onder invloed van drank of drugs deelneemt aan het verkeer.

Een werkgever moet zich volgens de Hoge Raad ook behoorlijk verzekeren voor mogelijke auto-ongevallen. Wanneer een werkgever dat niet heeft gedaan, kan ook dat tot aansprakelijkheid leiden.

Geldt de aansprakelijkheid van de werkgever ook voor woon-werkverkeer?

Voor woon-werkverkeer gelden andere regels. De werkgever is in de meeste gevallen niet aansprakelijk voor schade tijdens woon-werkverkeer. De werkgever is voor die ritten niet verantwoordelijk.

Natuurlijk bestaan daarop ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een werkgever niet heeft gezorgd voor het noodzakelijke onderhoud aan de auto’s. Of wanneer u een pakje naar een opdrachtgever brengt, terwijl u onderweg bent naar huis.

Hoe zit dit dan voor zelfstandigen?

Dan is er vanzelfsprekend geen werkgever in beeld.

Daarom kan het – zeker wanneer een zzp’er veel op de weg is – verstandig zijn om een schadeverzekeringen voor inzittenden af te sluiten. Die verzekering vergoedt namelijk ook schade, wanneer u als bestuurder zelf schuldig bent aan het ongeval.