Wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie

4 juli 2018

Door de Kamerleden van VVD, D’66 en PvdA is onlangs het aangepaste wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie bij de Tweede Kamer ingediend.

Het voorstel houdt – kort gezegd – in dat de termijn van partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft de situatie waarin er sprake is van jonge kinderen. In dat geval duurt de termijn van partneralimentatie voort totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

De tweede uitzondering betreft de situatie waarin sprake is van een langdurig huwelijk (een huwelijk van langer dan 15 jaar) en waarbij de alimentatiegerechtigde binnen maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. In dat geval geldt de laatstgenoemde termijn. Ook wordt de behoefte enigszins nader in- en aangevuld met een voorziening in geval van een overlijden van de alimentatieplichtige tijdens de alimentatietermijn. Daarnaast wordt het bereiken van de AOW-leeftijd door de alimentatiebetaler eveneens een eindpunt van de betaling van deze alimentatie.

En tenslotte wordt voorgesteld dat de berekening van de hoogte van de partneralimentatie stelselmatig aangehecht wordt aan de beschikking van de rechtbank.

Of dit voorstel tot herziening van de partneralimentatie ook daadwerkelijk wet zal worden is op dit moment afwachten.

Heeft u vragen over (de duur van) partneralimentatie, neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.