Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2020: 2,5 %

11 november 2019

Per 1 januari van ieder jaar dient de kinder- en partneralimentatie, tenzij partijen dit hebben uitgesloten, te worden verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage. Inmiddels heeft de Minister voor Rechtsbescherming het percentage voor 2020 vastgesteld op 2,5%.  In 2019 was dat 2% en in 2018 1,5%.  Deze percentages zijn terug te vinden op de website van het LBIO en via deze website kunt u ook op eenvoudige wijze berekenen, wat de indexering betekent voor de door u te ontvangen dan wel de door u te betalen alimentatie.

Omdat de alimentatie voor de maand januari 2020 in principe voor de eerste van die maand betaald dient te worden, is het belangrijk dat u de alimentatieplichtige voor de jaarwisseling op de hoogte stelt van het percentage van de indexering.

Achterstallige alimentatie terugvorderen

Mocht u tot de conclusie komen, dat de kinder- en/of partneralimentatie geïndexeerd had moeten worden in de afgelopen jaren, maar dat dit niet is gebeurd, dan kunt u met terugwerkende kracht alsnog de als gevolg van het niet-indexeren misgelopen alimentatie vorderen. Het is wel belangrijk om daarmee niet te wachten, want het recht op het alsnog vorderen van (achterstallige) alimentatie verjaart na een periode van vijf jaar.

Wijs uw ex-partner met een e-mail of briefje op de achterstand en kijk of u er samen uit kunt komen. Wanneer dat niet lukt, dan is het advies om contact op te nemen met een van de advocaten van de sectie Personen- en Familierecht. Wij kunnen dan met u bekijken op welke wijze u het beste tot het incasseren van de achterstallige alimentatie kunt overgaan.  Ook voor andere vragen of een advies met betrekking tot de alimentatie bent u bij ons aan het goede adres.