Zijn uw contracten al ‘Brexit-proof’?

7 februari 2019

Nog minder dan twee maanden en dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Hoe deze Brexit er precies uit komt te zien en wat de gevolgen hiervan zijn voor handel en transportbedrijven is nog steeds niet duidelijk. Dit verklaart waarschijnlijk ook de afwachtende houding van veel bedrijven. Een ding is echter wel duidelijk, het wordt geen ‘business as usual’.

Toch kunnen bedrijven nu al veel zaken voorbereiden. Denk aan het in het kaart brengen van de logistieke processen, het aanvragen van douanevergunningen en het regelen van de noodzakelijke exportdocumenten en certificaten.

Ook op juridisch gebied zullen er de nodige veranderingen komen. Wie zakendoet met bedrijven in het VK doet er dan ook verstandig aan om alvast de lopende contracten door te nemen en te bekijken of deze ‘Brexit proof’ zijn.

De bestaande contracten zullen zeer waarschijnlijk zijn gebaseerd op de huidige situatie. Het advies is daarom deze door te lichten op de mogelijke veranderingen in de relatie met de leverancier of afnemer. Hoewel het in deze bijdrage onmogelijk is om op alle aspecten in te gaan springen er een aantal zaken uit waarop u het contract kunt nalezen.

Leveringsvoorwaarden

Vaak wordt verwezen naar een Incoterm. Deze ‘terms’ bepalen de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het transport, maar ook de bijbehorende documenten en vergunningen bij in en uitvoer. Afhankelijk van de gekozen term maken partijen afspraken over wie de kosten van het vervoer betaalt, douaneformaliteiten moet verrichten en de invoerrechten moet voldoen. Dit kan betekenen dat u als exporteur alle formaliteiten en kosten moet gaan betalen om uw producten in het Verenigd Koninkrijk afgeleverd te krijgen!

Vervoercontracten

In het geval u zelf verantwoordelijk bent voor het verzorgen van het vervoer, kijk dan ook goed naar de vervoercontracten en de bijbehorende vergunningen. Aandachtspunten hierin zijn bijvoorbeeld extra kosten in verband met de douane-afhandeling of wachttijden. Maak met uw vervoerder afspraken over alternatieve routes en wachttijden.

Overmacht en wijziging van omstandigheden

Kijk ook goed naar mogelijke overmachtsclausules of de mogelijkheid om het contract aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dit soort bepalingen geeft de mogelijkheid een lopend contract te beëindigen indien de nakoming van een contract in de gegeven omstandigheden niet mogelijk is.

Rechtskeuzebeding en Forumkeuze

Veel contracten bevatten een rechtskeuzebeding en een bevoegdheidsclausule. Hierin is vastgelegd welk recht van toepassing is en welke rechterlijke instantie bevoegd is. Als deze ontbreekt dan kan aan de hand van objectieve Europese verwijzingsregels worden vastgesteld welk recht van toepassing is. Bij het verlaten van het Verenigd Koninkrijk zijn deze regels (in beginsel) niet meer van toepassing. Als Nederlands bedrijf heeft u uiteraard het meeste baat bij het Nederlands recht en het geschil voor te leggen aan de Nederlandse rechter.  In verband met de onduidelijkheid over de tenuitvoerlegging van rechtelijke vonnissen wordt geadviseerd gebruik te maken van een arbitragebeding. Een arbitraal vonnis heeft als voordeel dat het in het Verenigd Koninkrijk erkend wordt.

Overleg

In algemene zin wordt geadviseerd nu al met de Britse partner in overleg te treden en de mogelijke gevolgen van een Brexit te bespreken. Spreek bijvoorbeeld af hoe u omgaat met vertragingen en de extra kosten als gevolg hiervan. Leg deze afspraken bij voorkeur vast in een addendum. Dit biedt ook de mogelijkheid om zonder kleerscheuren uit het contract te stappen of de voorwaarden aan te passen.

Brexit clausules

Voor nieuwe contracten geldt dat sterk aangeraden wordt de duur van het contract te beperken en een aantal Brexit-clausules op te nemen, waaronder de mogelijkheid om het contract tussentijds te beëindigen, dan wel het contract aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

Voor een op maat advies kunt u contact opnemen met ons kantoor. Ook bestaat de mogelijkheid om uw contracten te laten screenen. Wilt u meer informatie hierover, neemt u gerust contact met ons op.