Uitnodiging Stikstof Seminar Zwolle: “Stikstof en de bouw: welke kansen liggen er?”

4 december 2019

Het is niemand ontgaan: 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over stikstof, waarmee een groot deel van de bouwsector op slot is gegaan. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is in strijd met Europese regelgeving. De uitspraak heeft grote gevolgen voor bestemmingsplannen en vergunningen, waarin gebruik is gemaakt van het PAS.

Vele aanvraagprocedures liggen stil of aanvragen worden niet ingediend, in afwachting van meer duidelijkheid omtrent het beleid. De vraag is hoe we moeten omgaan met activiteiten die leiden tot stikstofemissies? Kunnen hiervoor nog vergunningen worden verleend en zo ja, hoe?

Datum17 december 2019
Tijdstip07:30 - 10:30 uur
LocatieZwolle

Om op deze vragen antwoord te geven organiseert DeHaan Stein Advocaten in samenwerking met Pleiter Makelaars & Taxateurs op dinsdag 17 december 2019 het seminar “Stikstof en de bouw: welke kansen liggen er?”.

Vanuit verschillende disciplines wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling voor projecten die stikstof uitstoten. Er wordt tevens stilgestaan bij oplossingsrichtingen en bij de laatste ontwikkelingen in de regelgeving.

Wij stellen het zeer op prijs als u eigen ervaringen en vragen inbrengt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan eventuele aansprakelijkheid van de overheid.

Programma

  • 7.30 uur Inloop met ontbijt
  • 8.00 uur Opening
  • 8.10 uur Deel 1 – Achtergrond stikstofproblematiek en huidige mogelijkheden
  • 9.00 uur Pauze
  • 9.10 uur Deel 2 – Gebiedsgerichte oplossingen
  • 9.55 uur Deel 3 – Civielrechtelijke aspecten van de stikstofproblematiek

Waar, wanneer & praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 17 december 2019 
  • Waar: IJsseltoren, Grote Voort 247 8041 BL te Zwolle
  • Maximaal aantal deelnemers: 50
  • Kosten: geen

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden