Autobranche: zorg voor een duidelijk prijsbeleid

16 december 2016

De Autoriteit Consument en Markt heeft de autobranche een duidelijke opdracht gegeven: de verkoopprijs van nieuwe auto’s moet vanaf 1 november 2016 inclusief alle onvermijdbare kosten zijn. In de media werd veel aandacht besteed aan deze opdracht voor de autobranche. Wat betekent deze opdracht precies? Wat zijn de gevolgen voor de verkoop van nieuwe auto’s? Heeft deze opdracht ook consequenties voor de verkoop van occasions?

Duidelijk prijsbeleid

In het Nederlands Burgerlijk Wetboek staat dat een ondernemer een duidelijk prijsbeleid moet hanteren wanneer hij zaken doet met een consument. Het enige wat de Autoriteit Consument en Markt dus in feite doet, is er op toezien dat de wet wordt nageleefd. Onder een duidelijk prijsbeleid wordt onder andere verstaan dat alle kosten die onvermijdbaar zijn bij de advertentieprijs inbegrepen zijn.

Voor de verkoop van nieuwe auto’s betekent dit dat alle onvermijdbare kosten vermeld moeten worden in de advertentieprijs. Bij nieuwe auto’s gaat het met name om BPM. Al wordt dit meestal wel vermeld. De kosten die vaak niet vermeld worden, zijn de kosten die in de branche als “rijklaarkosten”  bekend staan. Onder “rijklaarkosten” vallen bijvoorbeeld de kosten voor de kentekenplaten, het poetsen van de auto en andere kosten om de auto klaar te maken voor de nieuwe eigenaar. Het gaat dus om alle kosten die onvermijdelijk gemaakt moeten worden door de consument om de auto te kunnen kopen.

Consequenties onduidelijk prijsbeleid

Wanneer een ondernemer geen duidelijk prijsbeleid hanteert, kan dat tot verschillende juridische consequenties leiden. De Autoriteit Consument en Markt heeft de bevoegdheid om:
1. een boete op te leggen en dus te handhaven.
2. strafmaatregelen op te leggen.

De koper kan daarnaast ook in het verweer komen. Als de koper door het onduidelijke prijsbeleid schade leidt, kan de koper de ondernemer aanspreken en zijn schade claimen. Ook kan de koper de koopovereenkomst “vernietigen” en dus de koop terug draaien.

Handhaving transparant prijsbeleid

De Autoriteit Consument en Markt heeft onlangs aangekondigd dat zij gaat handhaven wanneer bij de verkoop van nieuwe auto’s geen transparant prijsbeleid wordt gehanteerd. Zij richt zich daarbij in eerste instantie op de importeurs. De importeur bepaalt meestal hoe de dealers hun prijzen bepalen en daarmee ook hoe de prijzen naar de consument gepresenteerd worden. Alleen importeurs, en daarmee ook de dealerbedrijven, zullen in beginsel hun prijsbeleid moeten aanpassen als zij geen boete van de Autoriteit Consument en Markt willen riskeren.

Prijsbeleid gebruikte auto’s

Voor de verkoop van gebruikte auto’s heeft de Autoriteit Consument en Markt (nog) geen maatregel aangekondigd. De verwachting is dat het prijsbeleid voor gebruikte auto’s het aangepaste prijsbeleid voor nieuwe auto’s zal volgen. Het feit dat er door de Autoriteit Consument en Markt niet wordt aangekondigd dat er tegen een onduidelijk prijsbeleid bij de verkoop van occasions wordt gehandhaafd, is echter geen vrijbrief om bij de verkoop van occasions een onduidelijk prijsbeleid te hanteren. De wetgeving die een duidelijk prijsbeleid voorschrijft, geldt namelijk ook voor occasions. Het is daarom net zo goed mogelijk dat hiertegen wordt opgetreden. Daarnaast heeft een koper van een occasion evenveel rechten als een koper van een nieuwe auto. De kans dat de koop bij een occasion wordt vernietigd is daardoor net zo groot.

Onduidelijk prijsbeleid in strijd met de wet

In de media werd het aangekondigd als een grote ontwikkeling: vanaf 1 november 2016 moeten alle onvermijdbare kosten bij de aankoop van een nieuwe auto vermeld worden. Juridisch gezien is dit echter niks nieuws. De wet waarop dit berust, bestaat namelijk al veel langer. Het enige verschil is dat de Autoriteit Consument en Markt nu heeft aankondigt hiertegen te handhaven. Voor nu hoeven alleen de importeurs en daarmee de dealerbedrijven op hun hoede te zijn. De Autoriteit Consument en Markt heeft immers aangekondigd te gaan handhaven bij de verkoop van nieuwe auto’s, maar ook bij de verkoop van occasions is een onduidelijk prijsbeleid in strijd met de wet en kan dat ook nare gevolgen hebben. Heeft u vragen of heeft u advies nodig? Neem dan contact met mij op.