Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP)

Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP)

Heeft u schulden en kunt u deze niet (meer) betalen? Is uw persoonlijke faillissement aangevraagd? Heeft uw bewindvoerder een verzoek gedaan voor tussentijdse beëindiging van uw WSNP? Wij kunnen u van dienst zijn!

De Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) is een goede manier om uit een uitzichtloze financiële situatie te komen. Een schuldsanering duurt in principe drie jaar waarin u zich aan diverse verplichtingen dient te houden. Het is geen makkelijke periode, maar hier staat veel tegenover. Wanneer u de schuldsanering namelijk goed doorloopt krijgt u van de rechtbank een zogenoemde 'schone lei'. Er wordt een streep gezet door uw schulden zodat u een nieuwe start kunt maken.

Als u in een dergelijke situatie verkeert dan kunnen wij u adviseren. Wij kunnen bijvoorbeeld alsnog proberen een betalingsregeling te treffen,  onderzoeken of een minnelijke schuldregeling tot de mogelijkheden behoort en een verzoekschrift tot toelating tot de WSNP indienen bij de rechtbank. Ook als u al in de WSNP zit en problemen ondervindt kunnen wij u bijstaan. Bijvoorbeeld als er een eindzitting is gepland en u wilt graag advies wat u het beste kunt doen.

Voorbeelden van recente vragen op het gebied van WSNP:

  • Mijn persoonlijk faillissement is aangevraagd, maar ik wil graag in de WSNP. Kunnen jullie dit voor mij aanvragen?
  • Ik heb schulden en kan deze niet meer betalen. Kunnen jullie mij adviseren wat ik moet doen?
  • Mijn WSNP is tussentijds beëindigd en ik wil graag in hoger beroep. Kunnen jullie mij hierbij helpen?
  • Mijn verzoek tot toelating tot de WSNP is afgewezen en ik wil graag in hoger beroep. Kunnen jullie mij hierbij helpen?

Deel deze pagina