Verruiming hulp overheid bij (overbruggings)krediet in coronacrisis

18 maart 2020

Het kabinet kondigt een noodpakket aan voor banen en economie. Ook voor de financiering van ondernemingen die worden getroffen door de coronaproblematiek. De overheid verruimt regelingen die – kort gezegd – inhouden dat de overheid garant staat voor kredieten die ondernemingen afsluiten bij financiers (zoals banken). Het gaat om de volgende drie maatregelen in het noodpakket:

[bron: www.rijksoverheid.nl/coronavirus]

Enkele veranderingen

  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (‘GO-regeling’). Met deze regeling wil de staat zowel MKB als grote ondernemingen helpen door voor 50% garant te staan voor nieuwe bankleningen en bankaranties. Het gaat om leningen van minimaal 1,5 mljoen, met een verruimd maximum van 150 miljoen (was 50 miljoen).
  • Vanaf 16 maart 2020 geldt een verruiming en versoepeling van de regels voor borgstelling van MKB-kredieten (BMKB-regeling). Voor MKB-ondernemingen die krediet nodig hebben maar een financier niet genoeg zekerheden (onderpand) kunnen bieden, kan de staat zich borg stellen. De verruiming is dat de omvang van het garantstellingskrediet van de staat wordt verhoogd van 50% naar 75%. Dit is – kort gezegd – bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een financier met een maximale looptijd van 1 jaar.
  • Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er ook een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Het kabinet laat weten ernaar te streven deze spoedig op te kunnen stellen (wordt dus vervolgd).  

Hoe werkt het?

Voor de regeling geldt dat het aanvraagproces loopt via financiers die zijn aangesloten bij de regelingen van de overheid.  Ondernemingen vragen de steun van de overheid dus niet zelf aan. Voor een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening-courant faciliteit) met (een gedeeltelijke) staatsgarantie kan een onderneming zich wenden tot één van de door de overheid toegelaten financiers. Een lijst van financiers die meedoen aan de GO-regeling vindt u hier. Een lijst van financiers die meedoen aan de BMKB-regeling vindt u hier. Het laat zich aanzien dat banken en financiers de komende tijd druk bezet zullen zijn met informatie en aanvragen hieromtrent. Laat u zich evenwel goed voorlichten. Er gelden namelijk voorwaarden van zowel banken en overheid.