Cocaïnegebruik op een personeelsfeestje. Reden voor ontslag op staande voet?!

23 april 2019

Het zal vast een dolle boel zijn geweest op het personeelsfeest in dat weekend in oktober vorig jaar. If you want to hang out, you’ve gotta take her out, cocaine. If you want to get down, get down on the ground, cocaine. She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine. Zou de werknemer die ’s avonds met een aantal collega’s op haar kamer zat aan deze tekst uit het nummer van Eric Clapton hebben gedacht toen zij een zakje cocaïne tevoorschijn haalde en samen met een collega daarvan snoepte?

Spectaculair einde van een spetterend weekend

De collega die op het aanbod van de werknemer was ingegaan kreeg een schriftelijke waarschuwing van de werkgever. De aanstichter kwam er niet zo genadig van af. Voor de werkgever was maar één optie: ontslag op staande voet! Een spectaculair einde van een ongetwijfeld spetterend weekend. Maar, was dit wel terecht? De rechter vond van niet. Hoe kan dat?

Rechters oordelen in zijn algemeenheid dat het privé gebruiken van drugs in principe geen voldoende reden vormt voor een geldig ontslag. Privé is privé, nietwaar? Dit wordt anders als het gebruik gevolgen heeft of kan hebben voor het werk. Bekleedt iemand een representatieve functie en wordt bekend dat deze persoon drugs gebruikt, dan heeft het privégebruik gevolgen voor het werk. Ook blijven bepaalde drugs langer in het lichaam en kunnen zij een langer effect hebben. Van cocaïne bijvoorbeeld is het bekend dat sporen daarvan nog enkele dagen te traceren zijn in het bloed.

Gebruik cocaïne tijdens personeelsfeestjes of bedrijfsuitjes

Hoe zit het dan met gebruik tijdens personeelsfeestjes of bedrijfsuitjes? De band met het werk is daarbij bepalend. Als de werkgever het uitje organiseert of in belangrijke mate daaraan bijdraagt, dan zal sneller worden aangenomen dat er een voldoende sterke band bestaat met het werk. Het bestaan, de bekendheid daarmee en het handhaven van een gedragscode waarin het gebruiken of onder invloed verkeren van drugs kan ook een belangrijke rol spelen.

De rechter oordeelde in deze zaak dat het gebruiken van cocaïne tijdens een personeelsuitje niet hoefde te betekenen dat klanten daarvan op de hoogte zouden raken. Dit was de eerste keer dat de werknemer hierop werd betrapt. Verder vond de rechter van belang dat het gebruik plaatsvond buiten werktijd, op een andere locatie ver van het werk, tijdens een personeelsuitje dat niet door de werkgever maar door de personeelsvereniging was georganiseerd. Al met al vond de rechter daarom dat het gebruik van de cocaïne te ver verwijderd was van het dienstverband en dat de werkgever niet tot een ontslag op staande voet had mogen overgaan.

Van duidelijke situatie naar bedrieglijke situatie

Hoe liep deze zaak af? De werknemer zag het niet meer zitten om terug te keren bij deze werkgever en vorderde schadevergoeding. Omdat zij zelf verwachtte dat de arbeidsovereenkomst ook zonder het ontslag op staande voet op korte termijn zou zijn geëindigd, moest de werkgever uiteindelijk alleen een vergoeding betalen voor de te snelle beëindiging en een kleine billijke vergoeding, in totaal zo’n drie maandsalarissen. De werkgever kwam er daarmee genadig van af. De hele uitspraak kunt u hier lezen. { https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:1473}

Een op het eerste gezicht duidelijke situatie kan dus zeer bedrieglijk zijn, zeker als er een risico bestaat op een juridische procedure. Dagelijks help ik werkgevers om deze valkuil te vermijden. Mocht u advies nodig hebben over het aanpakken van drank- en drugsgebruik op feestjes van uw bedrijf, dan kan ik u daarbij helpen.