Kornelis de Vries

Kornelis de Vries is een ervaren advocaat en thuis op alle terreinen van het arbeidsrecht. Hij is in 2006 begonnen als advocaat en sinds 2018 als partner aan DeHaan advocaten en notarissen verbonden. Daarnaast is hij voorzitter van de sectie arbeidsrecht. Kornelis mag inmiddels enkele tientallen grote en toonaangevende noordelijke werkgevers tot zijn vaste klanten rekenen waar hij op bestuurlijk niveau adviseert.

Een bijzondere affiniteit heeft Kornelis met de zorgsector en de maak-/voedselindustrie. Het gros van zijn klanten is afkomstig uit deze sectoren.

Binnen de zorg zijn kwaliteitsverbetering, het behoud en het aantrekken van personeel belangrijke onderwerpen. Het gebruiken van een reorganisatie als middel voor kwaliteitsverbetering en het vergroten van interne mobiliteit is zijn specialiteit. Verder is Kornelis uiteraard thuis in de belangrijkste zorg-cao’s. Zo adviseert hij in dat kader regelmatig over seniorenregelingen, kwaliteitswaarborging, arbeids- en rusttijden, wachtgeldregelingen, ORT en omgang met vakbonden. Binnen de zorg wordt vaak in teamverband gewerkt. Het oplossen van conflicten binnen teams is tevens een onderwerp waar hij bijzondere belangstelling voor heeft.

Nu er sprake is van een hoogconjunctuur ziet Kornelis dat veel bedrijven in de maak-/voedselindustrie bezig zijn met hun bedrijfs- en verdienmodel. Met de aanstaande energietransitie zullen werkgevers bijvoorbeeld behoefte hebben aan andere en anders geschoolde medewerkers. Kornelis begeleidt werkgevers bij vraagstukken die daaruit voortvloeien, inclusief medezeggenschapstrajecten, harmonisering van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. In concurrentiegevoelige kwesties adviseert hij verder over vraagstukken rondom geheimhouding, non-concurrentiebedingen en relatiebedingen en onrechtmatige concurrentie. Kornelis adviseert met grote regelmaat over ontslagkwesties, waaronder die verband houden met heimelijke gespreksopnames, intimidatie, diefstal, disfunctioneren en arbeidsconflicten.

Gerelateerde posts