Controle werknemers

20 november 2019

Op 20 november 2019 kopte NU.nl‘Tankopslagbedrijf Vopak wil sensoren die elke stap van het personeel volgen’. Vopak wil hiervoor een systeem met elektronische pasjes en sensoren inzetten dat niet alleen elke stap van de werknemer volgt maar ook registreert waar zij staan of liggen en op welke hoogte zij zich bevinden. Uit het nieuwsbericht volgt dat het slechts gaat om een pilot, toch vrezen de werknemers nu al voor hun privacy.

Controle van werknemers door de werkgever is niet verboden. Maar de werkgever mag daar niet in doorslaan en moet rekening houden met de privacy van zijn werknemers. Het controleren van werknemers is alleen toegestaan als dit voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Doel

Voordat een werkgever besluit te starten met de controle moet eerst het doel bepaald worden waarvoor de controle wordt ingezet. Het doel bepaalt namelijk de omvang van de controle en de wijze waarop de controle mag plaatsvinden. Een doel van de controle kan bijvoorbeeld liggen in de bescherming van bedrijfseigendommen, netwerkbeveiliging, opsporing en bestrijding van diefstal of verduistering. In het geval van Vopak vormt het vergroten van de veiligheid op de werkvloer het doel voor de controle. Belangrijk bij het te bepalen doel voor de controle is dat de werkgever vooraf moet onderzoeken of het controlemiddel dat hij wil inzetten daadwerkelijk noodzakelijk is om het doel te bereiken. De werkgever moet zichzelf hierbij de vraag stellen of er geen minder vergaande of minder ingrijpende middelen beschikbaar zijn die minder impact hebben op de privacy van het personeel maar die wel hetzelfde doel bereiken. Zijn er minder ingrijpende middelen voorhanden, dan is de beoogde controle niet toegestaan

Gerechtvaardigd belang

De werkgever dient niet enkel een doel te bepalen voor de controle maar moet voor de controle ook een gerechtvaardigd belang hebben. De werkgever moet met andere woorden de reden kunnen aangeven waarom hij de gegevens wil verwerken en het beschreven doel wil bereiken. Vopak lijkt een gerechtvaardigd belang voor de controle te hebben omdat de veiligheid van het personeel een belangrijk aandachtsgebied voor een werkgever is en de werkgever verregaande verplichtingen heeft om de veiligheid te kunnen garanderen.

Informatieplicht

Tot slot zal de werkgever zijn personeel moeten informeren over hun rechten, de redenen waarom de controle wordt uitgevoerd en de gronden op basis waarvan dat is toegestaan. De werkgever kan om dit te bewerkstelligen nieuwe gedragsregels opstellen. Ook is het van belang dat er een protocol wordt opgesteld waarin de controle wordt beschreven. Hierin zal onder andere moeten worden opgenomen welke gegevens verwerkt worden, hoe lang deze bewaard worden, wie toegang heeft tot de gegevens en wanneer deze gegevens mogen worden gebruikt. In het geval van Vopak is de kans overigens groot dat er een instemmingsrecht voor de Ondernemingsraad bestaat. Stemt de Ondernemingsraad niet in met de voorgenomen controle, dan mag deze niet worden ingezet.

Het is waarschijnlijk dat Vopak een gerechtvaardigd belang heeft bij inzet van de voorgenomen controle. De vraag is echter of de voorgenomen controle ook noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken of dat er minder ingrijpende middelen bestaan. Als de voorgenomen controle niet noodzakelijk blijkt, zal Vopak deze niet mogen toepassen, ook al zijn haar bedoelingen nog zo goed. De privacy van het personeel prevaleert dan boven het belang van de werkgever.  Wilt u meer weten over de controle van personeel, het opstellen van protocollen of het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad, neem dan contact op met een van onze specialisten.