Meike de Groot

Meike de Groot is sinds 2019 werkzaam als advocaat bij DeHaan Advocaten en Notarissen in Leeuwarden. Zij adviseert en procedeert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht (waaronder beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en massaclaims), het verzekeringsrecht, het commerciële contractenrecht en het tuchtrecht. Meike begeleidt en adviseert voornamelijk (middel) grote bedrijven en richt zich op professionele cliënten zoals zorginstellingen, assuradeuren en verzekeraars.

Na het behalen van haar Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is Meike de master Recht & ICT en de master Rechtswetenschappelijk onderzoek gaan doen. Deze beide masters voltooide Meike cum laude. Tijdens haar studie is Meike enige tijd verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij werkzaam was op de sectie aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht. Verder is zij tijdens haar studie verbonden geweest aan de Rechtswinkel Leeuwarden waar zij te maken kreeg met diverse juridische vraagstukken.

Meike deelt haar kennis regelmatig via blogs op onze website en LinkedIn. Daarnaast schrijft Meike annotaties en geeft ze workshops en webinars over het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en contractenrecht.

Nevenfuncties: Meike is actief als bestuurslid binnen de Jonge Balie Friesland en zit daarnaast in de Raad van Advies van de Rechtswinkel Leeuwarden.  

Wilt u een persoonlijk gesprek met Meike over een juridisch vraagstuk? Neem dan gerust contact met haar op.

Gerelateerde posts