Meike de Groot

Meike de Groot werkt sinds augustus 2019 bij DeHaan Advocaten en Notarissen op de vestiging Leeuwarden. Na het behalen van haar bachelor Rechtsgeleerdheid is zij de master Recht & ICT en de master Rechtswetenschappelijk onderzoek gaan volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze laatstgenoemde master heeft zij Cum Laude afgerond. In het kader van het afronden van haar masters heeft Meike twee scripties geschreven. De ene scriptie betrof een onderzoek naar de verhouding tussen het recht van vergetelheid zoals voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming en de techniek van blockchain. De andere scriptie betrof de vraag naar het juridisch kader en de problematiek inzake sluikreclame in vlogs.

Meike heeft tijdens haar studie reeds kennis gemaakt met de werkwijze van DeHaan Advocaten en Notarissen aangezien zij ook een studentstage heeft gelopen bij ons kantoor. Daarnaast is zij enige tijd werkzaam geweest bij de Rechtswinkel in Leeuwarden waar zij te maken kreeg met diverse juridische vraagstukken.

Meike haar interesses liggen met name op het gebied van het algemeen civiel recht en het ICT-recht. Dit laatste gebied heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het intellectueel eigendomsrecht, het privacyrecht, het contractrecht en het ondernemingsrecht. Door de digitalisering van onze samenleving wordt het ICT-recht steeds belangrijker, dit brengt veel nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen met zich mee. Dit dynamische karakter spreekt Meike erg aan, zij gaat dan ook altijd op een enthousiaste wijze te werk en staat open voor nieuwe complexe vraagstukken.

Gerelateerde posts