De AVG en corona

30 juni 2020

Gezondheid van uw personeel was altijd al belangrijk, maar nu helemaal. Maar welke gegevens mag u nu precies registeren ten aanzien van corona en gezondheid?

Bijzondere persoonsgegevens en gewone persoonsgegevens

Gegevens over de gezondheid van uw personeel zijn geen gewone persoonsgegevens maar bijzondere persoonsgegevens waarvoor een apart (en strenger) regime voor verwerking bestaat. Artikel 9 van de AVG bepaalt wanneer sprake is van bijzondere persoonsgegevens: dit zijn bijvoorbeeld gegevens over etniciteit, seksuele geaardheid, politieke voorkeur en de gezondheid. Deze gegevens mag u net als normale persoonsgegevens slechts verwerken voor zover hiertoe een grondslag bestaat. De eisen hiervoor zijn echter strenger, omdat er van uit wordt gegaan dat deze bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden. Dit betekent dat u zonder grondslag niet aan uw personeel mag vragen of zij ziek zijn. Als personeel zich ziek meldt mag u niet naar de reden van de ziekmelding vragen. Vertelt een medewerker dit uit zichzelf aan u dan mag u dit niet noteren of delen met anderen. Ook is het niet toegestaan om uw personeel te testen op het coronavirus. De bedrijfsarts mag dit wel doen maar over de uitslag wordt u als werkgever niet geïnformeerd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zelf ook expliciet bevestigd dat deze ‘normale’ regels in deze bijzondere tijden niet veranderd zijn.

Hoe houd ik mijn personeel en organisatie veilig tegen corona?

Wat mag u dan wel doen om uw personeel en organisatie veilig te houden? U mag zoals gezegd de bedrijfsarts testen laten uitvoeren. Verder kunt u uw personeel voorlichten over de gevaren van het coronavirus voor henzelf en ook voor het bedrijf. Draag daarbij uit dat medewerking van iedereen nodig is om deze crisis het hoofd te bieden en dat u altijd beschikbaar bent voor vragen en zorgen van uw personeel. Als laatste mag u, in tegenstelling tot normaal, personeel waarvan u twijfelt aan hun gezondheid of die verkoudheids- of griepverschijnselen hebben naar huis sturen. Let hierbij wel op, dit betreft nog steeds gegevens over hun gezondheid en zijn dus bijzondere persoonsgegevens. Stel dus geen collega’s op de hoogte dat u deze persoon naar huis heeft gestuurd vanwege deze klachten.

Gerelateerde actualiteiten