Extra (staat)steun aan zorgaanbieders in moeilijkheden is een absolute must!

6 april 2020

De strijd tegen het corona-virus legt druk op het zorgstelsel in Nederland. Niet alleen in fysieke zin bij de ziekenhuizen die de grote toestroom van corona-patiënten moeten verwerken, maar druk in financiële zin bij een groot aantal zorgaanbieders die momenteel geen behandelingen kunnen verrichten. Denk aan fysiotherapeuten, reguliere poli-bezoeken bij zelfstandige behandelcentra, tandartsen, enz. Met name de planbare zorg krijgt zware (financiële) klappen. Onderzoeksbureau Gupta Strategist B.V. heeft uitgezocht dat het om ongeveer 3,5 miljoen patiëntbezoeken per week gaat die momenteel niet door kunnen gaan. Omgerekend zou dat neerkomen op een financiële strop van € 400 miljoen per week.

Wachtlijsten

Vervelend neveneffect hiervan is dat volgens voorspelling van Strategy& dat de gemiddelde wachtlijst met nog eens 12 tot 13 weken zal oplopen. Mochten door de corona-crisis zorgaanbieders in de financiële problemen komen en uiteindelijk failliet gaan, dan is voorzienbaar dat deze wachtlijsten nog verder zullen oplopen, doordat er – mogelijk op termijn – een verder tekort aan zorg komt. Een ander aandachtspunt is dat veel niet-gecontracteerde zorgaanbieders tussen wal en het schip dreigen te vallen. Zij kunnen enerzijds niet aankloppen bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar komen momenteel ook niet in aanmerking voor de gunstigere overbruggingskredieten verstrekt door banken. Het water staat hen aan de lippen. Zo dreigt de tandarts van 1 op de 17 Nederlanders failliet te gaan als er geen financiële compensatie komt. 

Mogelijkheden van de overheid

Juist nu is het daarom van belang om deze zorgaanbieders te ondersteunen, zodat ook zij door deze crisis heen komen. De overheid heeft daarvoor al een scala aan mogelijkheden gecreëerd, waar zorgaanbieders (deels) ook gebruik van kunnen maken. Een handig overzicht hiervan treft u aan op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft Zorgverzekeraars Nederland op 5 april jl. bekend gemaakt dat zij bepaalde groepen zorgondernemers financieel zal ondersteunen. Zij kunnen vanaf 1 mei 2020 een compensatie aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Bedrijven die acuut in de problemen komen, kunnen tussentijds al een voorschot aanvragen.

Naast deze mogelijkheden, kunt u als ondernemer/zorgaanbieder nog altijd aankloppen bij de overheid, zoals uw gemeente, voor extra steun, naast de gebruikelijke regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen vanwege deze crisis. Indien uw gemeente, of een andere overheidsinstantie bereid is u te helpen, moet u zich wel realiseren dat wanneer een overheidsinstantie een onderneming helpt, dit aangemerkt zou kunnen worden als staatssteun. Mogelijke staatssteun moet eerst worden aangemeld bij en goedgekeurd worden door de Europese Commissie, alvorens de steun verleend mag worden. Met zo’n traject is doorgaans minimaal drie tot zes maanden gemoeid. Een dergelijke tijd heeft u echter niet.

Kaderregeling van de Europese Commissie

Om hieraan tegemoet te komen heeft de Europese Commissie op 19 maart jl. een tijdelijke kaderregeling gepubliceerd. In deze kaderregeling legt zij uit welke vijf additionele steunmaatregelen zijn toegestaan in deze bijzondere tijden. De meest in het oog springende mogelijkheden zijn de volgende:

  • Directe steun tot maximaal € 800.000,-
  • Leningen met rentesubsidie
  • Gesubsidieerde staatsgaranties

Conclusie

Dergelijke maatregelen kunnen de financiële pijn bij zorgaanbieders helpen verzachten, indien de door de overheid bekendgemaakte maatregelen onvoldoende soelaas bieden. Het is dus voor lokale overheden mogelijk om een aanvullend kader te creëren binnen hun eigen grondgebied. Hiervoor moeten zij wel zicht hebben op de actuele problemen die er spelen. Een belangrijke rol is hiervoor de planbare zorgaanbieder zelf weggelegd. Die zal zelf het initiatief moeten nemen om zijn of haar problemen te bespreken met de regionale/decentrale overheid.

Service en vragen

Heeft u vragen of wilt u advies over bovenstaande kwesties? Neemt u gerust contact op.

Gerelateerde actualiteiten